11. listopada – Św. Marcina

Św. Marcin urodził się on ok. 316 r. w Panonii na Węgrzech. Jego ojciec był rzymskim legionistą. Kiedy Marcin był dzieckiem, ojciec przeniósł się wraz z całym garnizonem do włoskiego miasta Pavii. Tam Marcin poznał chrześcijan. Mając zaledwie 10 lat, wpisał się na listę katechumenów. Chrzest św. przyjął jednak dopiero w roku 339 (wcześniej bowiem sprzeciwiali się temu jego rodzice).

W roku 338 Marcin, już jako rzymski legionista, przerzucony został wraz z całym garnizonem do Galii w okolice miasta Amiens. Tu właśnie miało miejsce wydarzenie znane z żywotu Świętego i utrwalone w bogatej ikonogarafii. Kiedy zimą u bram miasta Marcin napotkał półnagiego żebraka oddał mu połowę swojego płaszcza. W nocy we śnie pojawił mu się Chrystus odziany w jego płaszcz i przemówił do aniołów: Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen przyodział.

Dowiedz się więcej…Wielebny Księże Proboszczu,
w dniu Księdza imienin

życzymy radości z pełnionej posługi kapłańskiej,
podążania drogą Bożą ku świętości,
obfitości łask Bożych od naszego Pana
i błogosławieństw na każdy dzień życia. 


Redakcja strony internetowej
wraz z całą społecznością parafialną.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 11.11.2018 XXXII Niedziela Zwykła  

7:00 – Do MBCz w intencji ks. Proboszcza z prośbą o dalsze łaski i zdrowie z okazji imienin.      

9:00 – Za ++ rodziców: Franciszka i Franciszkę Chowaniec, braci: Jana, Ernesta, Floriana i Jerzego Chowaniec, siostrę Emilię Borys, Martę i Jana Wojciech, bratową Marię i ++ z rodzin: Chowaniec, Krasoń.  

10:45–  W intencji Ojczyzny.

 

Poniedziałek 12.11.2018 Wsp. św. Jozafata

18:00 –I– Za + Kazimierza Janosz w I rocznicę śmierci.

         –II– Za + Henryka Jonkisz i ++ z rodziny.

         –III– Za + Ludwika Urbańczyk – intencja od wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy Miedźna.  

 

Wtorek 13.11.2018 Wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, I męcz Polski

7:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji ks. Proboszcza, sióstr Służebniczek, sióstr przebywających na misji oraz za darczyńców.

 

Środa 14.11.2018

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Czwartek 15.11.2018

18:00 –I– Za + żonę Rozalię Janosz w I rocznicę śmierci.

         –II– Za + bratową Rozalię Janosz, ++ rodziców, + syna Rafała Gabryś oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.

         –III– O życie wieczne dla Jessici Usendian oraz ++Pawła, Bronisławę Przypaliński, Ludwika Przewoźnik i ++ z pokrewieństwa.

 

Piątek 16.11.2018

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w intencji Alojzego Faruga z okazji 85 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny i za + żonę Gertrudę.

–II– Za + Danutę Komraus w II rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Komraus, Malcher.

–III– Za ++ Romana Nycz i Pawła Nycz.

 

Sobota 17.11.2018 Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej zak.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże bł. dla rodziny Agnieszki i Piotra Wojtala.    

–II– Za + Wincentego Jonkisz we wspomnienie urodzin.    

–III– Do SPJ i MBKW o zdrowie i Boże bł. dla Barbary Wojtala z okazji 40 rocznicy urodzin i o Boże bł. dla całej rodziny.

 

Niedziela18.11.2018 XXXIII Niedziela Zwykła  

7:00 – Za + ojca Józefa Libera w I rocznicę śmierci i ++ z rodziny.       

9:00 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. dla rodziny Gertrudy Mandla.   

10:45–  Za ++ Marię, Edwarda Borys, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa: Borys, Limańczyk, Barborka.  

 

Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji.

W czwartek 15.11 o godz. 17:00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do I Komunii Św.

Pielgrzymka do Mediugorie 13.05.2019 organizator P. Halina Czarnik Parafia Św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Koszt 360zł + 140€. Zapisy u P. Anny Madeja.

Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapraszamy do udziału w III archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 5-13 maja 2019 r. Udział w niej zapowiedział Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc i Ksiądz Biskup Marek Szkudło. Przejazd zaplanowano specjalnym pociągiem z wagonami sypialnymi. Koszt pielgrzymki: 2799zł + 199€.

GOK w Miedźnej z siedzibą w Woli zaprasza wszystkich na radosne obchody Święta Niepodległości „Miedźna dla Niepodległej” 11 Listopada
o godz. 16:00 – hala namiotowa na parkingu przy Centrum Kultury w Woli. Wspólne śpiewanie pieśni legionowych z zespołami: Wolanie, Górzanie i Swojanie, koncert Młodzieżowej Orkiestry „Silenzio” oraz recital Krzysztofa Respondka. Dla wszystkich chorągiewki, przypinki niepodległościowe, grochówka i tort urodzinowy.  

Życzę spokojnej  niedzieli i miłego tygodnia.Św. Karol Boromeusz Biskup

Karol urodził się na zamku Arona 3 października 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu, spokrewnionego z rodem Medici. Karol posiadał wielki majątek. Kiedy miał zaledwie 7 lat, biskup Lodi dał mu suknię klerycką, przeznaczając go w ten sposób do stanu duchownego. Takie były ówczesne zwyczaje. Dwa lata później zmarła matka Karola. Aby zapewnić mu odpowiednie warunki na przyszłość, mianowano go w wieku 12 lat opatem w rodzinnej miejscowości. Pierwsze nauki pobierał Karol na zamku rodzinnym w Arona. Po ukończeniu studiów w domu wyjechał zaraz na uniwersytet do Pawii, gdzie zakończył studia podwójnym doktoratem z prawa kościelnego i cywilnego (1559). W tym samym roku jego wuj został wybrany papieżem i przyjął imię Pius IV. Za jego przyczyną Karol trafił do Rzymu i został mianowany protonotariuszem apostolskim i referentem w sygnaturze. Już w rok później, w 23. roku życia, został mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu (z obowiązkiem pozostawania w Rzymie), mimo że święcenia kapłańskie i biskupie przyjął dopiero dwa lata później (1563). Karol bardzo poważnie traktował powierzone sobie obowiązki, a sumy, jakie przynosiły mu skumulowane godności i urzędy, przeznaczał hojnie na cele dobroczynne i kościelne. Sam żył ubogo jak mnich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 04.11.2018 XXXI Niedziela Zwykła  

7:00 – Za parafian.      

9:00 – Za ++ rodziców: Małgorzatę, Józefa Limańczyk, Emilię, Ludwika Maroszek, braci: Stanisława Maroszek, Franciszka Limańczyk, szwagra Krzysztofa Mika oraz ++ z rodzin: Maroszek i Limańczyk.

10:45– Za + męża Ludwika Urbańczyk i ++ z rodziny.  

15:00 – Różaniec za ++ zalecanych.

 

Poniedziałek 05.11.2018

17:30 – Różaniec za ++ zalecanych.

18:00 –I– Za ++ Członków żywego Różańca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

         –II– Za ++ Krzysztofa Hachuła, Jana i Bronisławę Polok, córki: Genowefę, Jadwigę, Bronisławę, zięciów, Krystynę Adamczyk i ++ z rodziny.  

         –III– Za ++ rodziców: Franciszka i Anielę Janoszek – intencja od syna z rodziną.

 

Wtorek 06.11.2018

7:00 – Za dusze zalecane.

7:30 – Różaniec za ++ zalecanych.

 

Środa 07.11.2018

7:00 – Za ++ Jana i Marie Domżoł i ++ rodziców.

7:30 – Różaniec za ++ zalecanych.

 

Czwartek 08.11.2018

17:30 – Różaniec za ++ zalecanych.

18:00 –I– Za ++ Rozalię Durok w kolejną rocznicę śmierci, Tomasza Durok, Franciszkę Durok oraz ++ dziadków z obu stron, a także ++ bliskich i dalszych krewnych i ++ sąsiadów.

         –II– Za ++ rodziców Alfreda Antecki, Annę i Wincentego Myszor, ++ dziadków: Puzio, Antecki, Sojka, Muszyński, Myszor.

 

Piątek 09.11.2018 Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

18:00 –I– Za + Ernesta Foltyn – intencja od rodzin : Mandla, Kaszyca, Jędrysek.  

–II– Za ++ Józefa Sosna, wnuka Łukasza oraz ++ z rodzin i pokrewieństwa.

–III– Za ++ rodziców: Martę i Kazimierza Gołuchowski, brata Czesława Gołuchowski, ojca Alojzego Malcher, braci Andrzeja i Zbigniewa Malcher, siostrę Danutę Komraus, szwagra Krystiana Noga i ++ z rodzin: Gołuchowski, Malcher.

–IV– Za ++ Ernesta Foltyn, Bolesława Foltyn, Zuzannę, Jana Wojtala, Józefa Wojtala, Marię, Konstantego Pysera, ++ z rodziny i pokrewieństwa.

 

Sobota 10.11.2018 Wsp. św. Leona Wielkiego pap. i dK.   

16:00 –I– Do MBKW dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze dla Agnieszki i Janusza Piłatyk, córek Mai i Wiktorii oraz za roczne dziecko Bartosza i rodziców chrzestnych.

         –II– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla rodziców, rodziców chrzestnych, wszystkich z pokrewieństwa oraz o Boże bł. dla dziecka, które przyjmie chrzest św.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za ++ Antoniego i Marię Chromik, 2 synów, 2 synowe, 5 córek i 4 zięciów oraz ++ z pokrewieństwa.   

–II– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Patrycji i Krzysztofa Larysz i o Boże bł. dla rocznego dziecka Maksymiliana oraz o Boże bł. dla Mateusza i Mikołaja.   

–III– Do MBKW dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże bł. i zdrowie w rodzinie Barbary i Zbigniewa Kocur oraz o Boże bł. dla Dominiki i Hanny, która przyjmie chrzest św.

 

Niedziela 11.11.2018 XXXII Niedziela Zwykła  

7:00 – Do MBCz w intencji ks. Proboszcza z prośbą o dalsze łaski i zdrowie z okazji imienin.      

9:00 – Za ++ rodziców: Franciszka i Franciszkę Chowaniec, braci: Jana , Ernesta, Floriana i Jerzego Chowaniec, siostrę Emilię Borys, Martę i Jana Wojciech, bratową Marię i ++ z rodzin: Chowaniec, Krasoń.  

10:45–  W intencji Ojczyzny.

 

Kolekta dzisiejszej  niedzieli przeznaczona jest na renowację Katowickiej Katedry.

W czwartek 08.11.2018 po mszy św. katecheza dla dorosłych.

W piątek 09.11.2018 po mszy św. spotkanie z kandydatami do bierzmowania.

W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Pierwszy spektakl Teatru Telewizji ukazujący postać kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, będzie miał swoją premierę w TVP 1 w poniedziałek, 5 listopada br., o godz. 21.00. Będzie to autorski spektakl Pawła Woldana (autora dwóch filmów dokumentalnych o kard. Hlondzie). W rolę kard. Hlonda wcieli się Henryk Talar.

Życzę spokojnej  niedzieli i miłego tygodnia.