OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 16.06.2019 Uroczystość Najświętszej Trójcy

7:00 – Do MBCz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla rodzin: Mandla, Limańczyk oraz o dary Ducha Św. dla wnuków.

9:00 – Do MB Królowej Różańca z podziękowaniem za 20 lat istnienia koła Żywego Różańca we Frydku z prośbą o opiekę i zdrowie dla członków Żywego Różańca oraz o dalszy rozwój.  

10:45 – Za + męża Eugeniusza Kuszek w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców: Alojzego, Katarzynę Chrobok w 35 i 24 rocznicę śmierci oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron.

15:00 – Ślub – Olszewski Krystian – Dziedziak Dominika

 

Poniedziałek 17.06.2019 Wsp. św. brata Alberta Chmielowskiego  

18:00 –I– Za ++ rodziców: Helenę, Kazimierza Nowacki, Pawła Drobiczek, ++ dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

         –II– Za ++ Stanisława Nycz, Antoniego, Annę, Stanisława, Wilhelma Mandla, Stefanię i Józefa Maroszek, Marię, Mirosławę Lasek, Mariana Wójs oraz za ++ z rodzin: Nycz, Mandla, Witoś i ++ sąsiadów oraz dusze opuszczone.

 

Wtorek 18.06.2019

7:00 – Za ++ Jana, Marię Domżoł i ++ rodziców.   

 

Środa 19.06.2019

8:00 – Msza dziękczynna na zakończenie roku szkolnego SP Frydek.

18:00 – Intencja wolna.   

 

Czwartek 20.06.2019 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7:00 – Intencja wolna.

9:00 – W intencji parafian – Procesja Bożego Ciała.

15:00 – Nieszpory.

 

Piątek 21.06.2019  Wsp. św. Alojzego Gonzagi
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 – Za ++ rodziców Małgorzatę Czernik, Justynę, Jana Rozmus, brata Stanisława, ++ dziadków, chrzestnych, + Janusza Musioł oraz ++ z pokrewieństwa Rozmus, Czernik.

 

Sobota 22.06.2019

14:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Marcina i Bogumiły Łuka oraz w intencji córki Martyny, która przyjmie chrzest św.

16:00 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z okazji 50 rocznicy urodzin Teresy Kucz i 18 urodzin córki Wiktorii oraz o bł. dla całej rodziny i rówieśników.  

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Do MBKW i SPJ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. dla Heleny i Konrada Madeja oraz dzieci z rodzinami.

–II– Za ++ rodziców Jadwigę, i Alojzego Lukasek, Łukasza Lukasek, Feliksa i Stanisławę Stępień oraz ++ z rodzin: Lukasek, Danek, Karbowy.   

–III– Za ++ rodziców: Alojzego, Anastazję Mandla, syna Franciszka, Krystyna, Stanisława Graca, ++ z rodzin i ++ sąsiadów.  

 

Niedziela 23.06.2019 XII Niedziela Zwykła

7:00 – Do SPJ i MBCz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Agnieszki Anteckiej i za dzieci i wnuki z rodzinami.

9:00 – Za ++ koleżanki i kolegów z rocznika 1961 SP we Frydku.   

10:45 – Intencja wolna.  

15:00 – Nieszpory.

 

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej.

W środę o godz. 8:00 msza św. na zakończenie roku szkolnego dla SP we Frydku.

W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – składamy publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu w procesji teoforycznej. W oktawie Bożego Ciała po mszach św. odbędą się procesje wokół kościoła.

Ks. abp Wiktor Skworc udziela wiernym archidiecezji katowickiej dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek po Uroczystości Bożego Ciała – 21.06.2019. Jednocześnie przypomina, że w piątek 28.06.2019 wstrzemięźliwość od spożywania mięsa nie obowiązuje z racji przypadającej Uroczystości NSPJ.

W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na kwiaty i sprzątanie kościoła.

K.G.W. organizuje biesiadę i zaprasza 22.06.2019 o godz. 18:00 na wspólne śpiewanie na sali we Frydku. Zapisy w sklepach u p. K. Lebuda oraz p. M. Ociepka.

Są jeszcze miejsca na wycieczkę Gdańsk – Malbork od 01-03.07.2019. Wyjazd o godz. 3:30 z parkingu obok kościoła. Informacje u p. Anny Madeja.

Życzę dobrej niedzieli i miłego tygodnia.Słowo Arcybiskupa Katowickiego z okazji 40. rocznicy spotkania papieża Jana Pawła II

Słowo Arcybiskupa Katowickiego z okazji 40. rocznicy spotkania papieża Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

Bracia i Siostry! 6 czerwca 2019 roku mija 40. rocznica spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego na Jasnej Górze. Spotkanie to było spontaniczną odpowiedzią Jana Pawła II na bezskuteczne starania biskupa Herberta Bednorza, aby Górny Śląsk, a zwłaszcza Piekary Śląskie, stały się miejscem spotkania z papieżem, który jako metropolita krakowski aż 12 razy głosił homilię podczas pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej. Przeciwne wizycie Jana Pawła II na Górnym Śląsku były ówczesne władze partyjne województwa katowickiego, które organizowały „spontaniczne” akcje protestacyjne. Wiedząc o tych staraniach i sprzeciwie władz wojewódzkich, papież zaprosił Górnoślązaków i mieszkańców Zagłębia na Jasną Górę. Tego władza komunistyczna nie mogła zabronić ani tego spotkania storpedować. Tam papież Jan Paweł II odprawił Mszę św. i wygłosił homilię. Dnia 6 czerwca 1979 roku Górny Śląsk i Zagłębie stawiły się w nieprzeliczonej liczbie wiernych przed szczytem na Jasnej Górze, aby powitać Ojca Świętego, a przede wszystkim modlić się i wysłuchać jego orędzia. Słowa papieża Jana Pawła II do Górnoślązaków i mieszkańców Zagłębia należą do historycznych, do których powinny wracać kolejne pokolenia zamieszkujące Górny Śląsk i Zagłębie, tworzące od niedawna samorządową metropolię. Zachęcam więc do lektury papieskiej homilii, do wydrukowania jej w parafialnych gazetkach i umieszczenia na stronie internetowej parafii. Wszyscy winniśmy wdzięczność Janowi Pawłowi II za słowa o pracy, która jest „podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi” i posiada „nie tylko znaczenie techniczne, ale także etyczne”. Winniśmy wdzięczność za słowa wypowiedziane o rodzinie, której racja bytu „jest jednym z podstawowych wyznaczników ekonomii i polityki pracy”. Winniśmy Janowi Pawłowi II wdzięczność za docenienie „ziemi wielkiej pracy i wielkiej modlitwy” i promocję naszego pozdrowienia „Szczęść Boże!”, które uznał on za „jeden z najwspanialszych skrótów, jakie istnieją we wszystkich językach świata: dwa słowa łączące pamięć o Bogu z odniesieniem do ludzkiej pracy”.

Bracia i Siostry! Mimo upływu 40 lat słowa homilii Jana Pawła II są nadal aktualne i godne naszej uwagi, bo papież wzywał: „Nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga, wykreślając modlitwę ze swego życia, pozostając przy samej tylko pracy w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Nie samym bowiem chlebem żyje człowiek! (por. Mt 4,4)”. Drodzy Diecezjanie! W swoim słowie na Jasnej Górze Jan Paweł II wspomniał też piekarskie wzgórze, na którym wielokrotnie przemawiał, i dodał: „I nie myślcie, że ja się z tego szczytu wzgórza piekarskiego tak łatwo wyprowadzę. Nie myślcie! To już za mocne przyzwyczajenie, za silny nawyk”. Rzeczywiście Ojciec Święty ze wzgórza piekarskiego się nie wyprowadził, bo corocznie – przez blisko 27 lat swego pontyfikatu – do piekarskich pielgrzymów kierował listy i telegramy. Wyjątkiem był rok 1983, kiedy ziściły się marzenia Górnoślązaków – mogli Ojca Świętego Jana Pawła II w blisko dwumilionowym tłumie przywitać na katowickim lotnisku Muchowiec, zawołać radosne „Szczęść Boże!” oraz wysłuchać ewangelii pracy, w której znalazła się również apologia prawa robotników do zrzeszania się, co było obroną – zdelegalizowanego wtedy – związku zawodowego NSZZ Solidarność. Pewnie nie byłoby spotkania podczas II wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie w 1983 roku, gdyby nie tamto spotkanie na Jasnej Górze w roku 1979, którego materialnym znakiem jest świeca i stuła papieska, przekazane do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, i gdyby nie – przede wszystkim – papieskie nauczanie. To ono wzmogło nasze oczekiwanie na spotkanie z Janem Pawłem II przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, które po intensywnych staraniach i zabiegach się odbyło w trudnym okresie stanu wojennego. Nieco później Jan Paweł Wielki nadał Matce Bożej Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W dniu, kiedy wspominamy to historyczne wydarzenie, zachęcam diecezjan, mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia, aby w duchu wdzięczności za niezapomniane spotkanie na Jasnej Górze przeczytali tamto papieskiej nauczanie, homilię z 6 czerwca 1979 roku, emanującą miłością do Górnego Śląska, Zagłębia i jego mieszkańców. Niech naszym codziennym pozdrowieniem w przestrzeni rodzinnej i publicznej będą bliskie nam i promowane przez Jana Pawła II słowa: „Szczęść Boże”. I niech treść tych słów stanie się naszym udziałem!

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI
VA I – 7989/19 Katowice, 05.06.2019

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 09.06.2019 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7:00 – Do MBCz i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Augustyna Grabowski i o Boże bł. dla synów z rodzinami oraz wnuków i prawnuków.     

9:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla dwóch rodzin Brańczyk i Likus oraz o dary Ducha św. dla wnuków.

10:45 – Za + Eugeniusza Kuszek w I rocznicę śmierci.

15:00 – Nieszpory.    

 

Poniedziałek 10.06.2019 Święto NMP Matki Kościoła

7:00 – Intencja wolna.

16:00 – Intencja wolna.

18:00 – Do MBKW w intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin i za ++ członków Żywego Różańca.  

 

Wtorek 11.06.2019 Wsp. św. Barnaby, apostoła

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.  

 

Środa 12.06.2019 Wsp. bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb. i tow.

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.  

 

Czwartek 13.06.2019

19:00 – Nabożeństwo Fatimskie.

 

Piątek 14.06.2019  Wsp. bł. Michała Kozala bpa i męcz.
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za + syna Marcina Urbańczyk we wspomnienie urodzin oraz za ++ rodziców: Marię, Józefa Kędzior i teściów: Martę, Alojzego Urbańczyk.

–II–  Za + męża Konrada Wituś, ++ rodziców: Julię, Alojzego Gwóźdź, Zofię, Klemensa Wituś i + brata Tadeusza.  

 

Sobota 15.06.2019

13:00 – Ślub – Komraus Krzysztof – Kobus Grażyna.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za + Juliannę Mandla we wspomnienie urodzin, + męża Teofila,
++ rodzeństwo i rodziców.

–II– Za ++ Katarzynę, Alojzego Chrobok i ++ z rodzin: Chrobok, Nycz.  

–III– Za ++ rodziców: Sylwestra, Stefanię Norek, Alojzego, Annę Kapustka i ++ z rodzin: Norek, Kapustka, Niesyto.

 

Niedziela 16.06.2019 Uroczystość Najświętszej Trójcy

7:00 – Do MBCz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla rodzin: Mandla, Limańczyk oraz o dary Ducha Św. dla wnuków.

9:00 – Do MB Królowej Różańca z podziękowaniem za 20 lat istnienia koła Żywego Różańca we Frydku z prośbą o opiekę i zdrowie dla członków Żywego Różańca oraz o dalszy rozwój.  

10:45 – Za + męża Eugeniusza Kuszek w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców: Alojzego, Katarzynę Chrobok w 35 i 24 rocznicę śmierci oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron.

15:00 – Ślub – Olszewski Krystian – Dziedziak Dominika

 

Obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Św. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu: „Przybądź, Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na wydział Teologiczny UŚ.

W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych.

W czwartek o godz. 18:00 spotkanie przed pielgrzymką do ziemi św.

W czwartek o godz. 19:00 Nabożeństwo Fatimskie podczas którego: Różaniec, procesja, Apel Jasnogórski i Msza św. Przed Nabożeństwem można składać dziękczynienia i prośby do MB Fatimskiej.

Życzę dobrej niedzieli i miłego tygodnia.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 02.06.2019 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

7:00 – Za + męża Gerharda Kubulus i ++ rodziców Józefa i Annę Karbowy.

9:00 – W intencji parafian.

10:45 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla rodziny Marioli i Mateusza Cholewa oraz o Boże bł. dla syna i rocznej córki Zofii.   

 

Poniedziałek 03.06.2019 Wsp. św. męcz. Karola Lwangi i Tow.

18:00 –I– Za + Józefa Sajdok.

         –II– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Anny Lubskiej i całej rodziny oraz o dary Ducha Św. dla wnuków.  

 

Wtorek 04.06.2019

7:00 – Do MB Nieustającej pomocy i NS Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Elżbiety i córki z rodziną oraz o Światło Ducha Św. dla wnuków i prawnuków oraz za ++: męża Franciszka, syna, córkę, dwóch zięciów, ++ rodziców i teściów,
++ z pokrewieństwa, sąsiadów i dusze w czyśćcu.  

 

Środa 05.06.2019 Wsp. św. Bonifacego bpa i męcz.

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.  

16:00 – Spowiedź dla dzieci.

 

Czwartek 06.06.2019

16:30 – Msza szkolna o powołania kapłańskie i zakonne.

18:00 – Za ++ Martę, Jana Nocoń, Marię, Józefa Morkisz, Franciszka, Martę Nocoń oraz za ++ z rodzin: Nocoń, Morkisz.

 

Piątek 07.06.2019
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za + Stefana Mandla w 30 dzień po śmierci.

–II–  Za ++ Teresę Skarboń w 7 rocznicę śmierci, ojca Bolesława, matkę Emilię, brata Andrzeja i ++ teściów.

 

Sobota 08.06.2019 Wsp. św. Jadwigi Królowej.

6:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

7:00 – Do MB w intencji czcicieli i członków Żywego Różańca.

13:00 – Ślub – Damian Polan – Barbara Zimnol.

16:00 –I– Do MBKW i Jezusa Miłosiernego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. oraz Dary Ducha Św. dla Miłosza Duraj z okazji 18 rocznicy urodzin oraz w intencji dziadków, chrzestnych i o Boże bł. dla całej rodziny oraz za rówieśników.

         –II– Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. w rodzinie Elżbiety i Andrzeja Lubskich i o Boże bł. dla Mai oraz dla Oliwii, która przyjmie chrzest św.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Do MBKW i MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Bronisławy i Józefa Skarboń oraz o Boże bł. dla syna i córki z rodzinami.  

–II– Do MBKW dziękując za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Anety Chwiendacz z okazji urodzin i o Boże bł. dla całej rodziny oraz za ++ rodziców: Adama Wojciech, Janinę i Franciszka Chwiendacz.  

 

Niedziela 09.06.2019 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7:00 – Do MBCz i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Augustyna Grabowski i o Boże bł. dla synów z rodzinami oraz wnuków i prawnuków.     

9:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla dwóch rodzin Brańczyk i Likus oraz o dary Ducha św. dla wnuków.

10:45 – Za + Eugeniusza Kuszek w I rocznicę śmierci.

15:00 – Nieszpory.    

 

Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na prace związane z odnowieniem kurii i katedry – pomnika historii.

Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

W tym tygodniu przypadają: I czwartek i I piątek miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokotu i pojednania.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na wydział Teologiczny UŚ.

Wspólnota Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie wraz z Moderatorem Diecezjalnym pragnie zaprosić na 40 Tyski Wieczór Uwielbienia w sobotę 8.06.2019. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18:15.

Procesja Bożego Ciała w tym roku pójdzie od kościoła ul.: Oliwną, Janygowiec, Piaskową i Oliwną do kościoła.

Życzę dobrej niedzieli i miłego tygodnia.Święty Filip Nereusz

Urodził się we Florencji 21 VII 1515 r. Od początku był osobą pociągającą w zewnętrznej swojej postaci, a także w oryginalnym sposobie bycia. Znany był z poczucia humoru i miał zdolność jednania ludzi. W wieku 17 lat, po przedwczesnej śmierci matki i starszego brata, kiedy pogorszyły się warunki materialne ojca, udał się Filip do swojego wuja w San Germano, by pomagać mu w jego pracy zawodowej i odziedziczyć znaczny majątek. Jednakże z tego zrezygnował i udał się do Rzymu, gdzie pozostał już do końca życia. Wieczne miasto dźwigało się ze zniszczeń spowodowanych najazdem cesarza Karola V. Początkowo był wychowawcą dwóch synów zamożnego Florentczyka i studiował na uniwersytecie Sapientia filozofię oraz teologię. Studia jednakże przerwał, aby bardziej poświęcić się działalności apostolskiej (m.in. głosił kazania na ulicach) i charytatywnej, gromadząc wokół siebie ludzi szczególnie zaniedbanych pod względem religijno-moralnym. Z tych to osób utworzył Bractwo Trójcy Świętej dla Opieki nad Pielgrzymami, którzy licznie odwiedzający Rzym potrzebowali pomocy religijnej i nierzadko też materialnej.

Za radą swojego spowiednika przyjął w wieku 36 lat święcenia kapłańskie i przy kościele S. Girolamo della Carita zaczął pełnić swoją pracę duszpasterską, wiele czasu poświęcając sprawowaniu sakramentu pokuty. Stał się znanym i poszukiwanym przez duchownych i świeckich spowiednikiem. Był doradcą i spowiednikiem papieży. Ks. Filip był oryginalnym, twórczym i nowoczesnym duszpasterzem. Prowadził katechezy najpierw we własnym mieszkaniu, potem w publicznej kaplicy zwanej oratorium. Propagował nowe nabożeństwo w formie czterdziestogodzinnej adoracji. Wokół ks. Filipa gromadzili się duchowni i świeccy. Treści katechizmowe podawał różnymi metodami. Były dyskusje, śpiewy religijne, koncerty, przedstawienia teatralne, pielgrzymki.  On to założył wspólnotę duchownych, zwanych oratorianami, w Polsce od imienia Świętego, Filipinami. Jako jedyne zgromadzenie nie ma żadnych ślubów zakonnych. Filip przyczynił się do ożywienia studiów, odkryć archeologicznych, odnowienia muzyki kościelnej. Duchowość przeżywana i propagowana przez ks. Filipa charakteryzowała się chrześcijańskim optymizmem opartym na miłości Boga i bliźniego oraz koniecznością wewnętrznego umartwienia. Na tej duchowości opierali się święci założyciele swoich zgromadzeń zakonnych: św. Franciszek Salezy, św. Wincenty a Paulo i św. Jan Bosko.

Św. Filip odszedł do Pana pełen zasług i w opinii świętości 26 V 1595 r. Historia zaliczyła go największych katolickich reformatorów XVI w. Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w roku 1615, natomiast kanonizował go papież Grzegorz XV w siedem lat później.