OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 14.07.2019 XV Niedziela Zwykła

7:00 – Za + Ludwika Kabut w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Maroszek, Kabut, Janosz, Libera, Grabowski, Płonka i dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 – Za + Bronisławę Wojtala w 15 rocznicę śmierci  i + męża Józefa oraz ++ z pokrewieństwa: Wojtala, Krasoń.   

10:45 – Do SPJ i MBKW o zdrowie i Boże bł. dla rodziny Jana i Stefanii Kempka oraz dzieci z rodzinami.

 

Poniedziałek 15.07.2019 Wsp. św. Bonawentury

18:00 –I– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Anny Nachlik i dzieci z rodzinami oraz za + męża Gerharda.  

         –II– Za + żonę Renatę Pudliszewską w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców: Marię i Aleksandra Pudliszewskich oraz + Emilię Borys.

 

Wtorek 16.07.2019 Wsp. NMP z Góry Karmel

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Środa 17.07.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Czwartek 18.07.2019

18:00 –I– Za ++ braci Alojzego i Andrzeja Durok, rodziców Ludwika i Cecylię Durok i ++ z rodzin: Sajdok, Durok.

–II– Za ++ Stanisława Czuwaj, 2 braci Czuwaj: Franciszka i Jana, Antoniego Durok, Franciszka, Pastuszka i 2 żony. Za ++ ojca Eugeniusza Gawrylewski, Ludwika Urbańczyk i ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 

Piątek 19.07.2019  .

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za ++ rodziców Agnieszkę, Alojzego Nycz, Cecylię Nycz i ++ dziadków.

         –II– Za ++ Augustyna Galbierz w 20 rocznicę śmierci, Helenę Galbierz w 2 rocznicę śmierci oraz Witolda Pawełko w 20 rocznicę śmierci.

 

 

Sobota 20.07.2019

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za + Alojzego Kucz w 5 rocznicę śmierci i za + żonę Annę.

         –II– Za + rodziców Małgorzatę, Józefa Limańczyk, Emilię, Ludwika Maroszek, braci Stanisława Maroszek, Franciszka Limańczyk, szwagra Krzysztofa Mika ora za ++ z rodzin Maroszek, Limańczyk, Morkisz, Barborka.  

 

Niedziela 21.07.2019 XVI Niedziela Zwykła

7:00 – Za + Damiana Sajdok w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin  Sajdok, Stalmach, Wojtala, Waloszek.

9:00 – Za ++ męża Józefa Watoła, Augustyna Durok, Alojzego Watoła, Alojzego, Martę Chromik, Marię Witoś i ++ z rodzin: Durok, Watoła.     

10:45 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. w intencji Leszka i Marii Klenczar w 20 rocznicę ślubu oraz o Dary Ducha Św.  dla synów.  

 

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Góra ul. Długa 41 zaprasza 17.07.2019r. w godz. Od 15-16 na bezpłatne komputerowe badanie wzroku. Rejestracja pod numerem telefonu: 32 211 70 73.

Życzę miłej niedzieli i udanego tygodnia.Opieki Bożej…

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne –
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie.
Jadę z innymi tramwajem –
biegnę z innymi ulicą –

nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą…

Ks. Jan Twardowski

Z okazji Jubileuszu Święceń Kapłańskich, księdzu proboszczowi składamy najszczersze życzenia: wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, ludzkiej dobroci, uśmiechu na każdy dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów życia.

Z okazji urodzin natomiast – zdrowia i anielskiej cierpliwości.

Jednocześnie dziękujemy za Twoją księże proboszczu obecność, otwartość, życzliwość, uśmiech i głoszone Słowo Boże.

Wdzięczni ParafianieOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 07.07.2019 XIV Niedziela Zwykła

7:00 – Do MBCz i św. Jana Pawła II w intencji ks. Proboszcza o zdrowie i Boże bł. z okazji urodzin.

9:00 – Do MBKW o zdrowie o Boże bł. dla ks. Proboszcza z okazji urodzin – intencja od Żywego Różańca.  

10:45 –I– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla ks. Proboszcza z okazji 30 rocznicy kapłaństwa i 55 rocznicy urodzin – Intencja od górników.

         –II– Do MBKW dziękując za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże bł. i zdrowie w intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin – intencja od Apostolatu Margaretka.

 

Poniedziałek 08.07.2019 Wsp. św. Jana z Dukli

18:00 –I– Za ++ rodziców: Józefa, Annę Pękala, syna Floriana, synową Anastazję, Martę i Alojzego Chromik, Pawła Nycz i Józefa Faruga.

         –II– Za ++ Floriana i Jerzego Chowaniec oraz za ++ z rodzin: Lazar, Chowaniec.  

 

Wtorek 09.07.2019

7:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla 3 rodzin oraz za + męża.

 

Środa 10.07.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Czwartek 11.07.2019 Święto św. Benedykta

18:00 – Za ++ rodziców: Jakuba, Weronikę Sosna, synów: Stanisława, Franciszka, Pawła, synową Martę, córki: Weronikę, Bronisławę i ++ z rodzin: Sosna, Janosz.

 

Piątek 12.07.2019  Wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za ++ Agnieszkę Sojka, męża Augustyna, rodziców, rodzeństwo, 2 bratowe, 3 szwagrów, Małgorzatę Bojdoł i ++ z rodzin: Sajdok, Sojka, Durok oraz ++ sąsiadów i dusze opuszczone.

         –II– Za + syna Rafała Gabryś, ++ rodziców: Helenę, Alfonsa Janosz, Józefa Gabryś, bratową Rozalię Janosz oraz ++ z pokrewieństwa.

 

Sobota 13.07.2019 Wsp. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.  

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 – Za + Bożenę Lorenczyk w 3 rocznicę śmierci – intencja od rodziny.  

19:00 – Nabożeństwo Fatimskie.

 

Niedziela 14.07.2019 XV Niedziela Zwykła

7:00 – Za + Ludwika Kabut w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Maroszek, Kabut, Janosz, Libera, Grabowski, Płonka i dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 – Za + Bronisławę Wojtala w 15 rocznicę śmierci  i + męża Józefa oraz ++ z pokrewieństwa: Wojtala, Krasoń.   

10:45 – Do SPJ i MBKW o zdrowie i Boże bł. dla rodziny Jana i Stefanii Kempka oraz dzieci z rodzinami.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na WŚSD.

W sobotę o godzinie 19:00 Nabożeństwo Fatimskie podczas którego: Różaniec, procesja i Apel Jasnogórski. Przed Nabożeństwem można składać dziękczynienia i prośby do MB Fatimskiej.

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Gietrzwałdu w dniach 25-28.07.2019r. Informacje u Pani Anny Madeja.

GOK w Miedźnej z siedzibą w Woli wraz z parafią MB Piekarskiej w Woli zaprasza Parafian na Koncert Zespołu Amen AdoraMus Emigranci Najwyższemu. Pod honorowym Wójta Gminy Miedźna. Koncert odbędzie się 26.07 o godz. 19:00 w kościele p.w. MB Piekarskiej w Woli. Więcej szczegółów na plakatach.

Życzę miłej niedzieli i udanego tygodnia.Święty Tomasz Apostoł

Jest patronem niedowiarków? Zgoda. Ale również patronem tych, którzy bardzo chcą „dotknąć” Boga żywego.

Przy Ostatniej Wieczerzy mówił Jezus o swym powrocie do Ojca niebieskiego, o wielu mieszkaniach w domu jego i o swym zamiarze: „Idę przygotować wam miejsce. A gdy tam stanę i miejsce wam przysposobię, wrócę i zabiorę was z sobą, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Dokąd zaś idę, wiecie i droga wam jest znana”. Tomasz rzekł wtedy do Niego: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz, a jakże byśmy mieli znać drogę?” Pan Jezus rzekł: „Ja jestem drogą, prawdą i żywotem. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze Mnie”.

Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o nim jeden raz.
Tomasz, zwany także Didymos, „Bliźniak”, należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 30.06.2019 XIII Niedziela Zwykła

7:00 – Do MBCz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. dla Zofii Kuszek i dzieci z rodzinami oraz za + męża Jana.  

9:00 – Za śp. Ignacego Korejwo w kolejną rocznicę śmierci. Za ++ z rodzin Korejwo, Borys, Szeląg, Zimerman, Widera, Saiczek, Rusinek, Steczek.

10:45 – Do MBCz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. w 80 rocznicę urodzin dla Marty Grzesica i o Boże bł. dla całej rodziny.

13:30 – Ślub – Biernat Dawid – Nowak Justyna.

 

Poniedziałek 01.07.2019

18:00 –I– Za + Małgorzatę Ulczok we wspomnienie urodzin.

         –II– Za + Krzysztofa Mika w I rocznicę śmierci.

 

Wtorek 02.07.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Środa 03.07.2019 Święto św. Tomasza apostoła

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

16:00 – Spowiedź dla dzieci i młodzieży.

 

Czwartek 04.07.2019

18:00 –I– Za ++ Teodora Kamiński, syna Bogusława i ++ z rodziców: Jana, Jadwigę Kamiński. Za ++ Jana Sosna, 2 żony, braci, bratowe oraz ++ z rodzin Sosna, Kamiński.

         –II– Za ++ rodziców Marię i Józefa Wojciech, brata Ludwika, teściów: Anielę i Józefa Polok, szwagrów i ++ z rodzin: Wojciech, Morkisz, Lukasek,  Zasada.

 

Piątek 05.07.2019
7:00 – Do SPJ w intencji czcicieli.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

17:00 – Spowiedź dla dorosłych.

18:00 – Za ++ ojca Kazimierza Noga, brata Mariusza, dziadków z obu stron a także za ++ z pokrewieństwa Noga, Mandla, Stalmach.

 

Sobota 06.07.2019 Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

6:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

7:00 – Do MB w intencji czcicieli i członków Żywego Różańca.

13:00 – Ślub – Muras Marcin – Pająk Katarzyna.  

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za ++ męża Teofila Nachlik, rodziców Różę i Teofila, synów Jerzego i Gerharda, Martę i Pawła Śpiewok, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

–II– Do MBKW i SPJ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i Boże bł. dla Agnieszki i Henryka Jankowskich z okazji urodzin.

 

Niedziela 07.07.2019 XIV Niedziela Zwykła

7:00 – Do MBCz i św. Jana Pawła II w intencji ks. Proboszcza o zdrowie i Boże bł. z okazji urodzin.

9:00 – Do MBKW o zdrowie o Boże bł. dla ks. Proboszcza z okazji urodzin – intencja od Żywego Różańca.  

10:45 –I– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla ks. Proboszcza z okazji 30 rocznicy kapłaństwa i 55 rocznicy urodzin – Intencja od górników.

         –II– Do MBKW dziękując za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże bł. i zdrowie w intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin – intencja od Apostolatu Margaretka.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na remont katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

W sobotę św. Patronalne Apostolstwa Chorych – Wspomnienie MB Uzdrowienia Chorych. Zapraszamy do udziału w 54. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolstwa Chorych na Jasną Górę, która odbędzie się 6 lipca, w święto patronalne Apostolstwa, Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Pielgrzymkę tegoroczną poprowadzi Bp. Andrzej Przybylski. Rozpoczęcie pielgrzymki w bazylice jasnogórskiej o godz. 9.30, Eucharystia o 11.00, zakończenie ok. 16.30 Więcej szczegółów nt. programu pielgrzymki na stronie: www.apchor.pl Sekretariat Apostolstwa Chorych organizuje przejazd autokarem. Zapisy pod numerem telefonu: 32 251 21 52.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na WŚSD. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

Parafia Podwyższenia Krzyża w Pszczynie organizuje 14.07.2019r. pielgrzymkę Radia Maryja na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 6:30 sprzed parafii. Kontakt Tel. 32 2105663 p. Teresa kom. 536601452 p. Kazimiera zapisy do 10.07.

Życzę miłej niedzieli i udanego tygodnia.