OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V Niedziela Wielkanocna 19.05.2019

7:00 – Do MBCz i SPJ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie i opiekę dla Krystyny Jankowskiej i o Dary Ducha Św. dla wnuczek.   

9:00 – Za + Mariana Borys w I rocznicę śmierci.

10:45 – Do NSPJ i MBKW w intencji Zofii Sosna i o Boże bł. dla dzieci z rodzinami oraz za + męża Franciszka.

15:00 – Nabożeństwo Majowe.

 

Poniedziałek 20.05.2019

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 –I– Za + Zygmunta Hajduga w I rocznicę śmierci.

         –II– Za ++ rodziców: Agnieszkę i Konrada Nyga, córkę Jadwigę i Jana Zdebel.

         –III– Za ++ Gertrudę Faruga, Marię i Wojciecha Pluta.

 

Wtorek 21.05.2019 Wsp. św. Jana Nepomucena

7:00 – Za ++ Annę i Konrada Durok, wnuka Mateusza, Annę i Walentego Szpunar, córkę Janinę i ++ z pokrewieństwa: Durok, Kapica.    

7:30 – Nabożeństwo Majowe.

 

Środa 22.05.2019

7:00 – W intencji majowych solenizantów.    

7:30 – Nabożeństwo Majowe.

 

Czwartek 23.05.2019

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 – Za ++ Alojzego Durok, Jakub, Bronisławę, Franciszkę i Stanisława Durok, Krystynę Woś, Weronikę, Teofila Mika, ++ z rodzin Durok, Mika.

 

Piątek 24.05.2019 Wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych.
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji ks. Proboszcza, sióstr służebniczek oraz sióstr przebywających na misjach i za darczyńców.    

 

Sobota 25.05.2019

8:00 – Odwiedziny chorych.

15:00 (kaplica) – Do św. Floriana o Boże bł. i Bożą opiekę w intencji strażaków OSP Gilowice, w intencji ich rodzin i za ++ strażaków.

16:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Aliny i Kazimierza Moroń z okazji 25 rocznicy ślubu i o Boże bł. dla dzieci oraz całej rodziny.  

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 –I– Za ++ rodziców Magdalenę i Pawła Peter z okazji urodzin taty oraz za + ojca Pawła Nycz.

–II– Za + matkę Annę Grabowską, ++ dziadków oraz za wszystkich ++ z rodzin: Wojtala, Grabowski.    

–III– Chrzty i roczki.

 

VI Niedziela Wielkanocna 26.05.2019

7:00 – Za + Amalię Wojciech – intencja od Elżbiety Nycz.    

9:00 – Za ++ Józefa, Weronikę Lubański, Bronisławę i Floriana Sajdok, Jadwigę, Alojzego Czuwaj, syna Józefa i ++ z rodzin: Lubański, Witoś, Sajdok.

10:45 – W intencji matek z okazji Dnia Matki.  

15:00 – Nabożeństwo Majowe.

 

Dziś w katowickiej katedrze o godz. 12:00 msza św. w intencji małżonków przeżywających swoje jubileusze sakramentu małżeństwa.

Dzisiaj rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o Nim w modlitwie.

W czwartek po mszy św. katecheza dla dorosłych.

W piątek przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach.

25.05 w sobotę od godz. 13:00 organizowany jest Festyn Rodzinny na boisku we Frydku. Szczegóły na plakatach.

W przyszłą niedzielę mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do MB Piekarskiej.

Tę niedzielę będziemy przeżywać jako Niedzielę Misyjną.  Jedna z naszych parafianek wyjeżdża jako wolontariuszka na misje do Boliwii. Przedstawi nam cele tej misji a po mszach św. przed kościołem będziemy mogli złożyć ofiarę na misję.     

Życzę dobrej niedzieli i miłego tygodnia.APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO O MODLITWĘ ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO O MODLITWĘ ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

Dnia 24 maja obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. My katolicy w Polsce – Ojczyźnie solidarności – mamy szczególny obowiązek modlitewnego wsparcia Kościoła lokalnego w Chinach. Modlitwa może dla nich wyprosić radość i moc, by mogli w pełnej wolności głosić Ewangelię i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Mieszkańcy tego kraju potrzebują zapewnienia, że chrześcijanie na całym świecie deklarują swoją solidarność z nimi. Dnia 22 września 2018 r. między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową zawarto tzw. „tymczasowe porozumienie”, które spotkało się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej na całym świecie. Chociaż dokładne sformułowanie nie zostało opublikowane, papieżowi przyznano pewne prawa w zakresie wyboru i mianowania biskupów. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że na mocy tego porozumienia „po raz pierwszy w historii wspólny dokument został podpisany przez Chińską Republikę Ludową i Watykan, a dziś wszyscy biskupi chińscy są w komunii z biskupem Rzymu”. Niemniej jednak sytuacja chrześcijan w Chinach jest nadal trudna, często nawet uciążliwa. W niektórych częściach Chin dzieciom i młodzieży zabrania się wstępu do kościołów, zakazuje się działań katechetycznych dla nich. Szczególnie w tej sytuacji, konieczne jest zwrócenie naszej uwagi i modlitwy na braci i siostry w Chińskiej Republice Ludowej. Zjednoczmy się w dniu 24 maja we wspólnej modlitwie za Chiny. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który zadziwia świat rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym, mogli się cieszyć pełną wolnością wyznawania wiary.

Wszystkim, podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia za Kościół w Chinach, z serca błogosławię

† Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI
VA I – 7985/19 Katowice, 17.05.2019 r.Św. Maciej Apostoł

mac1Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.
Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała jednak tu przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Drodzy Bracia i Siostry!

Śpiewając podczas nabożeństw majowych Litanię loretańską, po każdym wezwaniu jednego z imion Matki Bożej powtarzamy prośbę: módl się za nami. Szczególnym świadectwem naszego przekonania o wstawiennictwie Maryi są pielgrzymki do miejsc Jej wielkiego orędownictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan na pielgrzymi szlak, wiodący do sanktuarium w Piekarach Śląskich, do duchowej stolicy Górnego Śląska. W ostatnią niedzielę maja, zgodnie z tradycją, zapraszam na spotkanie u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej mężczyzn i młodzieńców.

Drodzy Bracia! W niedzielę, 26 maja, do modlitwy przed obliczem Matki Bożej Piekarskiej zaproszeni są ojcowie z synami, dziadkowie z wnukami, bo piekarska pielgrzymka trwa przez pokolenia i pokolenia łączy. Zapraszam mężczyzn zrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, młodych, którzy przyjęli bierzmowanie i przygotowujących się do przyjęcia daru Ducha Świętego, uczniów i studentów, przedsiębiorców, pracodawców i pracowników wszystkich branż. Szczegółowy program znajduje się na plakatach, na których określono również tegoroczny cel pielgrzymowania: Idziemy do Matki Bożej Piekarskiej „po moc Bożego Ducha”, który prowadzi i umacnia nas w codzienności. Po śpiewie Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwie różańcowej o godz. 9:30 z bazyliki wyruszy procesja z obrazem Piekarskiej Pani na Kalwarię, gdzie po powitaniu Matki Bożej w piekarskim wizerunku zostanie wygłoszone tradycyjne słowo pasterskie, związane z aktualnymi sprawami religijno-społecznymi. Mszy św. będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce. Homilię wygłosi Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski, co nawiązuje do tradycji udziału arcybiskupów krakowskich w piekarskiej pielgrzymce i podejmowaniu przez nich głoszenia słowa Bożego. Przewidziana jest również godzina ewangelizacji oraz nabożeństwo majowe.

Drodzy Młodzieńcy i Mężczyźni! Słowa z Dziejów Apostolskich, ukazujące rodzący się Kościół, który trwał „jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1,14), wskazują na ścisłą więź Maryi z Kościołem. Chcemy tę więź po raz kolejny zamanifestować na piekarskim wzgórzu. Liczę na inicjatywy rad duszpasterskich i obecność licznej reprezentacji każdej parafialnej wspólnoty. Przybywajcie, drodzy Bracia, „po moc Bożego Ducha”, potrzebną każdemu z nas w podejmowaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków rodzinnych, zawodowych i stanowych.

Bracia i Siostry! Z radością pragnę poinformować, że Penitencjaria Apostolska przyznała odpust zupełny dla wiernych, którzy wezmą udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców, przy spełnieniu zwykłych warunków odpustu, do których należą: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach papieskich. Osłabieni wiekiem i chorzy mogą również uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy będą łączyć się duchowo ze zgromadzonymi na piekarskim wzgórzu, ofiarowując modlitwy, cierpienia i trudy własnego życia miłosierdziu Bożemu. Duchową łączność z pielgrzymką ułatwi transmisja w Telewizji Polonia, TVP Katowice, Radiu Katowice, Radiu eM i Radiu Piekary.

Na pielgrzymowanie do stóp Matki Bożej Piekarskiej z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI
VD II – 3576/19 Katowice, 3 maja 2019 r.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Wielkanocna 12.05.2019 Niedziela Dobrego Pasterza

7:00 – Za ++ rodziców Agnieszkę, Tomasza Gwóźdź, Mariana Przeniosło, Ludwika Mandla, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.  

9:00 – W intencji parafian.

10:45 – I Komunia Święta – W intencji dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i rodzin.

15:00 – Nabożeństwo Majowe.

 

Poniedziałek 13.05.2019

14:00 – Do MBKW o Dary Ducha Św. dla dzieci pierwszokomunijnych, w intencji ich rodzin, gości oraz o Boże bł. dla ks. Proboszcza.

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji ks. Proboszcza z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich.   

19:00 – Nabożeństwo Fatimskie.

 

Wtorek 14.05.2019 Święto św. Macieja Apostoła

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 – Intencja wolna.   

 

Środa 15.05.2019

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 – Intencja wolna.   

 

Czwartek 16.05.2019 Święto św. Andrzeja Boboli

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 – Za ++ rodziców Floriana, Małgorzatę Sosna, Edwarda Piłatyk i dziadków z obu stron.

 

Piątek 17.05.2019
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 – Intencja wolna.   

 

Sobota 18.05.2019

15:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie oraz Dary ducha św.  dla Syna Marka Zabłockiego z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny i rówieśników.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 –I– Za + męża Jana Pudełko w 3 rocznicę śmierci.

–II– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie i Dary Ducha Św. dla Damiana Barosz z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny.   

 

V Niedziela Wielkanocna 19.05.2019

7:00 – Do MBCz i SPJ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie i opiekę dla Krystyny Jankowskiej i o Dary Ducha Św. dla wnuczek.   

9:00 – Za + Mariana Borys w I rocznicę śmierci.

10:45 – Do NSPJ i MBKW w intencji Zofii Sosna i o Boże bł. dla dzieci z rodzinami oraz za + męża Franciszka.

15:00 – Nabożeństwo Majowe.

 

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny Dzień Modlitw za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

W poniedziałek Nabożeństwo Fatimskie podczas którego Różaniec, Procesja, Apel Jasnogórski i Msza św. Przed Nabożeństwem można składać dziękczynienia i prośby do MB Fatimskiej.

W przyszłą niedzielę w katowickiej katedrze msza św. w intencji małżonków przeżywających swoje jubileusze sakramentu małżeństwa.

Życzę dobrej niedzieli i miłego tygodnia.