Św. Jan z Nepomuka

janJan urodził się w miejscowości Pomuk lub Nepomuk ok. 21 marca 1350 r. jako syn Velfi, miejscowego urzędnika. Miejscowość urodzenia Jana leży w południowo-zachodnich Czechach. Z roku 1370 pochodzi wiadomość o Janie jako kleryku i jednocześnie notariuszu w kurii arcybiskupiej w Pradze. W dziesięć lat później Jan został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo św. Galla (zwane parafią pw. św. Gawła). Arcybiskup Pragi Jan Jenstejna wysłał księdza Jana w roku 1381 na studia w Pradze, następnie w Padwie i Bolonii. Po sześciu latach ksiądz Jan jako doktor prawa wrócił do Pragi i został mianowany przez tegoż arcybiskupa Jana wikariuszem generalnym i kanonikiem w praskiej katedrze pw. św. Wita. Ksiądz Jan został w ten sposób drugą osobą w archidiecezji po arcybiskupie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI Niedziela Wielkanocna 21.05.2017

7:00 – Za + Helenę Galbierz – Intencja od kuzynek Anny, Marii i Teresy.  

9:00 – Do SPJ i MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. dla Ireny Piskorek z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny.   

10:45 – W intencji parafian.

15:00 – Nabożeństwo Majowe.

 

Poniedziałek 22.05.2017

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 –I– Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę za ks. Proboszcza, siostry służebniczki z Panewnik i siostry przebywające na misjach oraz za darczyńców.  

         –II–  Za + Bernadetę Jakubczyk w 5 rocznicę śmierci oraz w 10 rocznicę śmierci Julianny Przeor.

 

Wtorek 23.05.2017

7:00 – (Kaplica) – Za + Marię, Sylwestra Watoła, dziadka Zygmunta, teścia Ryszarda i ++ z rodziny i pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

7:30 – Nabożeństwo Majowe.

 

Środa 24.05.2017 Wsp. NMP Wspomożycielki wiernych.

7:00 – Do MBKW o zdrowie i Boże bł. dla członków Żywego Różańca i ich rodzin.

7:30 – Nabożeństwo Majowe.

 

Czwartek 25.05.2017

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 –I– Za ++ Jana, Marię Domżoł i ++ rodziców.

–II– Za + mamę Małgorzatę Czernik, ++ rodziców: Justynę, Jana Rozmus, brata Stanisława, ++ z pokrewieństwa: Rozmus, Czernik.

 

Piątek 26.05.2017 Wsp. św. Filipa Nereusza, prezb.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

 

18:00 –I– W intencji matek naszej parafii i za ++ matki.

         –II–  Za ++ Alojzego Sosna w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Ludwinę i Teofila Sosna i ++ Gertrudę i Alojzego Kapica.  

         –III–  Za ++ Reginę, Karola Mika i + Jana Kwaśniewskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Sobota 27.05.2017

8:00 – Odwiedziny chorych.

13:00 –(Kaplica)- Ślub: Józef Dziedzic – Alicja Przeor.

15:00 – Do MBKW SPJ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Bronisławy i Jana Sosna z okazji 50 rocznicy ślubu oraz o Boże bł. dla dzieci z rodzinami.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi świętej, Różaniec w intencji Parafian.

17:30 – Nabożeństwo Majowe.

18:00 –I– Do MBKW dziękując za wszystkie łaski i Bożą opiekę, prosząc o dalszą opiekę dla rodziny Ireny Maj, córki Ewy, i dzieci z rodzinami i dary Ducha Św. dla wnuków i za + męża Józefa.

         –II– Za + Marię Kapica i dusze opuszczone.

         –III– Chrzty i roczki.

 

Niedziela 28.05.2017 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

7:00 – Za + Ludwika Kabut w kolejną rocznicę śmierci i bliskich ++.

9:00 – Za ++ Augustyna Durok, Alojzego Watoła, Marię Witoś, Alojzego Chromik z żoną Martą i ++ z rodzin: Durok, Watoła.   

10:45 –I–  Za + matkę Annę Grabowską z okazji dnia matki – intencja od dzieci z rodzinami.

         –II– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w intencji Jolanty Kasperczyk z okazji 70 rocznicy urodzin – intencja od dzieci z rodzinami.

15:00 – Nabożeństwo Majowe.

 

W poniedziałek, wtorek i środę tego tygodnia przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych. Kościół modli się
w tych dniach o bł. Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód, prosi o bł. w każdej ludzkiej pracy. W poniedziałek (22.05) pójdziemy do Krzyża Misyjnego. We wtorek (23.05) msza będzie w kaplicy w Gilowicach i pójdziemy do krzyża na ul. Wiejskiej. W środę (24.05) pójdziemy do krzyża na ul. Miodowej.  

Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

W przyszłą niedzielę mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do MB Piekarskiej.  

Kończy się kadencja Rad Parafialnych. Można zgłaszać kandydatów do Rady Parafialnej.

Poradnia PPOZ Góra ul. Długa 41 zaprasza na bezpłatne, komputerowe badanie wzroku. Badanie odbędzie się w Górze 24.05.2017r. od godz. 13:00-14:00 Rejestracja pod nr tel. 32/211 70 73.

             Życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia.Św. Andrzej Bobola

Św. Andrzej Bobola (1591-1657) to męczennik, patron Polski i Warszawy, jezuita. Urodził się w Strachocinie k. Sanoka w rodzinie szlacheckiej herbu Leliwa. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1611 r. w Wilnie, gdzie studiował teologię i filozofię. Na kapłana został wyświęcony w 1622 r., a profesję zakonną złożył dopiero po ośmiu latach i został superiorem w Bobrujsku na Białorusi. W międzyczasie pracował jako spowiednik i kaznodzieja, duszpasterz więzienny oraz w przytułkach w Nieświeżu i przy kościele św. Kazimierza w Wilnie. W 1642 r. wyjechał do Pińska, gdzie gorliwie pracował nad pojednaniem prawosławnych z kościołem rzymsko-katolickim, przez co nazywano go „duszochwatem”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…Św. Maciej Apostoł

mac1Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.
Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała jednak tu przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…Minęło 100 lat…

13 maja 1917 roku troje dzieci pasło niewielkie stadko owiec w Cova da Iria, w parafii Fatima. Byli to: dziesięcioletnia Łucja od Jezusa oraz jej kuzyni: dziewięcioletni Franciszek i siedmioletnia Hiacynta Marto. Około południa, dzieci, jak to miały w zwyczaju, odmówiły różaniec i bawiły się budując niewielki murek z polnych kamieni (w miejscu, gdzie dziś znajduje się bazylika).
Nagle zobaczyły światło…

YouTube Preview Image

Dowiedz się więcej…