Św. Stanisław Kostka

…młody jak my, wesoły jak my, prosta jest jego droga. Szukał jak my, goręcej niż my, nad wszystko kochał Boga…„.

Św. Stanisław Kostka urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele parafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. Rodzice jego – Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich, pochodząca z Drobina koło Płocka – byli bardzo religijni. Miał czworo rodzeństwa: trzech braci – Pawła, Wojciecha i Mikołaja oraz siostrę Annę. Bracia – Wojciech i Mikołaj zmarli w dzieciństwie.

Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: „Rodzice postępowali z nami surowo i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszyscy nas upominali i brali udział w naszym wychowaniu, wszystkich czciliśmy, przez wszystkich byliśmy kochani”.
Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W czternastym roku życia, w początkach lipca 1564 r., wyjeżdża z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w konwikcie, tzn. w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów. Były to czasy tzw. reformacji. Cesarz Maksymilian II skłaniał się do protestantyzmu. Po ośmiu miesiącach pobytu w Kolegium, gdy Ojcom Jezuitom zabrano internat, Stanisław musiał się przenieść do domu luteranina Kimberkera.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 15.09.2019 XXIV Niedziela Zwykła

7:00 – Za ++ rodziców Franciszka i Stefanię Trusiński, Marię Grabowską i Magdalenę Płonka.      

9:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

10:45 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Łucji i Jana Stolecki z okazji 50 rocznicy Ślubu i o Boże bł. dla całej rodziny.  

13:00 –I– Do SPJ i MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. dla Bernadetty Wojciech z okazji 50 urodzin i o Boże bł. dla męża Marka i dary Ducha Św. dla syna Marcina.     

         –II– Do Opatrzności Bożej MB Piekarskiej za nowożeńców – Paulinę i Jakuba Synowiec, ich rodziców, rodzeństwo, rodziców chrzestnych i wszystkich gości weselnych.

 

Poniedziałek 16.09.2019 Wsp. św. męcz. Korneliusza pap. I Cypriana.

18:00 –I– Za + Józefa Watoła – intencja od rodziny Drożdżów.  

         –II– Za ++ Jadwigę i Augustyna Pawełko, Ludwika Pawełko, Pawła Ryszka i ++ dziadków z obu stron.

 

Wtorek 17.09.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Środa 18.09.2019 Święto św. Stanisława Kostki.

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Czwartek 19.09.2019

18:00 –I– Za ++ rodziców Helenę, Kazimierza Nowacki, Pawła Drobiczek, ++ dziadków, Zofię, Ludwika Wojtala, Jadwigę, Stanisława Nowacki oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.  

         –II– Za + Józefa Watoła – intencja od kolegi z pracy KWK „Czeczot” Jerzego Plata z rodziną.  

 

Piątek 20.09.2019 Wsp. św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb. Pawła Chong Hasang i Tow.  

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za ++ rodziców Wilhelma, Julię Kempka, syna Alojzego, synową Teresę, Jadwigę Ulczok, Marię i Jerzego Szafron.

         –II– Za + Jana Sosna – intencja od rodziny Anny z Góry.

 

Sobota 21.09.2019 Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty   

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za + męża Piotra Witański, ++ rodziców Feliksa Pająk oraz Stefanię i Eryka Witański.

         –II– Za ++ rodziców Marię, Józefa i brata Ludwika Wojciech oraz ++ z pokrewieństwa: Wojciech, Lukasek, Morkisz.

–III– Za +Leona Kaszyca – intencja od kuzynów żony: Marii, Ludwika, Krystyny, Józefa.

 

Niedziela 22.09.2019 XXV Niedziela Zwykła

7:00 – Za + Marię Grabowską, Magdalenę Płonka, Walentego Grabowski, 2 żony, 2 synów, Annę Grabowską, Emilię, Józefa, Pawła Maroszek, Franciszka i Jadwigę Janosz, Franciszka i Stefanię Trusiński, Ludwika Kabut i Józefa Libera.     

9:00 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w intencji Lidii i Bronisława Lukasek, syna Rafała z rodziną i za ++ rodziców oraz syna Łukasza.   

10:45 – Intencja wolna.

 

Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ.

Życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia.Św. Melchior Grodziecki

Melchior Grodziecki pochodził z polskiego szlacheckiego rodu herbu Radwan, osiadłego we wsi Grodziec na Śląsku, między Białą i Cieszynem. Melchior urodził się w Cieszynie w roku 1582 lub w 1584 jako syn Henryka i wnuk Macieja, kasztelana cieszyńskiego. Rodzina Melchiora odgrywała ważną rolę w życiu politycznym i religijnym Śląska i Moraw. Melchior po odbyciu wstępnych nauk zapewne w domu rodzinnym, rozpoczął studia średnie w wiedeńskim kolegium oo. Jezuitów, w którym kształciło się wielu synów ze znanych polskich rodzin. To kolegium skończył również św. Stanisław Kostka. Grodziecki był młodzieńcem głęboko religijnym, dlatego cieszył się, że przyjęto go w roku 1602 do Sodalicji Mariańskiej. Pisał wówczas do rodziców, że „spotkało go wielkie szczęście” z powodu przyjęcia do grona młodzieży mariańskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 08.09.2019 XXIII Niedziela Zwykła

7:00 – Za ++ Agnieszkę, Józefa Lazar, Emila, Ludwika, Walentego, Antoninę Lazar, Małgorzatę, Alfreda Figiel, Franciszkę, Franciszka Chowaniec, Ernesta, Jana, Chowaniec, Martę, Jana Wojciech, Emilię Borys.   

9:00 – Za + ojca Augustyna Mandla – intencja od dzieci.

10:45 – Za+ Sylwestra Watoła w kolejną rocznicę śmierci i + żonę Marię.  

14:00 – Msza dziękczynna za plony – Dożynki Gminne.

 

Poniedziałek 09.09.2019

18:00 –I– Za + Mariusza Maśka w kolejną rocznicę śmierci, ++ dziadków i + brata Leszka Maśka.

         –II– Za ++ Andrzeja Dziedzic, rodziców i rodzeństwo – intencja od Narolski i Hernaś. 

         –III– Za + Józefa Watołę – Intencja od Anny i Michała Szemlińskich.

 

Wtorek 10.09.2019

7:00 – Za ++ męża Teodora Kamiński, syna Bogusława, ++ rodziców, Jana Sosnę, 2 żony, ++ braci oraz za ++ Annę, Ludwika Klenczar i ++ z rodziny Kamiński, Sosna, Klenczar.    

 

Środa 11.09.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Czwartek 12.09.2019 Uroczystość NMP Piekarskiej

18:00 –I– Do MBKW za członków Żywego Różańca za ich rodziny oraz za ++ członków Żywego Różańca.

         –II– Za + Grzegorza Nowak w kolejną rocznicę śmierci i bliskich ++ z rodziny.

Piątek 13.09.2019 Wsp. św. Jana Chryzostoma bpa i dK.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie oraz dary Ducha Św. dla Jakuba Nocoń z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny i rówieśników.

19:00 – Nabożeństwo Fatimskie.

 

Sobota 14.09.2019 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.  

15:00 – Ślub – Piskorek Wojciech – Żyła Agnieszka.  

16:00 – O dary Ducha Św. dla Julii Kempka z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla rodziny i rówieśników.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za ++ dziadków, Eugeniusza Kuszek – intencja od wnuka Przemka.

         –II– Za + męża Franciszka Wygrabek w 3 rocznicę śmierci i za + mamę Waleskę Wojciech w 27 rocznicę śmierci.    

–III– Msza dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże bł., łaski i dary Ducha Św. dla Zofii i Jana, który przyjmie chrzest św. oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla ich rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

 

Niedziela 15.09.2019 XXIV Niedziela Zwykła

7:00 – Intencja wolna.    

9:00 – Intencja wolna.    

10:45 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Łucji i Jana Stolecki z okazji 50 rocznicy Ślubu i o Boże bł. dla całej rodziny.  

13:00 –I– Do SPJ i MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. dla Bernadetty Wojciech z okazji 50 urodzin i o Boże bł. dla męża Marka i dary Ducha Św. dla syna Marcina.     

         –II– Do Opatrzności Bożej MB Piekarskiej za nowożeńców – Paulinę i Jakuba Synowiec, ich rodziców, rodzeństwo, rodziców chrzestnych i wszystkich gości weselnych.

 

Dziś o 14:00 msza dziękczynna za plony – Dożynki Gminne. Po mszy św. Przemarsz orszaku z kościoła na boisko we Frydku.

We wtorek 10.09 wyjazd na pielgrzymkę do Ziemi Św.. Autokar będzie podstawiony o godz. 4:30. O godz. 5:00 nastąpi wyjazd.  

W piątek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie a w nim: Różaniec, Procesja, Apel Jasnogórski i Msza św. Przed Nabożeństwem można składać dziękczynienia i prośby do MB Fatimskiej.

W sobotę przypada Święto Podwyższenia Krzyża Św. Zachęcamy do przyozdobienia krzyży przydrożnych.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ.

W parafii św. Marcina w Ćwiklicach w najbliższą środę 11 września w domu katechetycznym rozpocznie się 15 edycja ewangelizacyjnego kursu ALPHA. Kurs ten to sposób na miłe i owocne spędzenie 11 wieczorów przy posiłku i na rozmowie na tematy podstawowe dotyczące sensu życia, wiary w Boga itp. Zgłoszenia pod numerem telefonu 600 916 965.

Życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 01.09.2019 XXII Niedziela Zwykła

7:00 – Do MBCz i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalsze dla rodzin: Stępień, Nycz, Jędrkiewicz oraz za + Łukasza Lukasek.

9:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla 3 rodzin Krasoń, Komraus i Faruga.

10:45 –I– Do MBKW o zdrowie i Boże bł. w intencji Pawła Gwóźdź z okazji 85 rocznicy urodzin oraz za + żonę Helenę.

–II– Do MBKW i św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla 3 rodzin Kapica.

 

Poniedziałek 02.09.2019

8:00 – Msza na rozpoczęcie roku szkolnego SP we Frydku.

18:00 –I– Za ++ teściów: Zofię i Józefa Pudełko, szwagierki: Marię Hanusek, Blandynę Pudełko, szwagrów: Józefa, Franciszka, Henryka, Bernarda, Teodora Pudełko, Konrada Przybyłę i Ludwika Hanusek.

–II– Za ++ Jana Makosz, Józefa, Małgorzatę Sosna, Łukasza Lukasek oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.

 

Wtorek 03.09.2019 Wsp. św. Grzegorza Wielkiego

7:00 – Za + Andrzeja Dziedzic w 30 dzień po śmierci.

 

Środa 04.09.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

16:00 – Spowiedź dla dzieci i młodzieży.

 

Czwartek 05.09.2019

16:30 – Msza szkolna o powołania kapłańskie i zakonne.

18:00 –I– Do MBKW i św. Antoniego za rodziny: Kaszyca, Lukasek.

–II– Za + córkę Mirosławę Lasek we wspomnienie urodzin, ++ rodziców: Franciszka, Walerię Siuta, siostry Marię, szwagra Wiesława, Marię Lasek, ++ dziadków, sąsiadów oraz ++ z rodzin: Siuta, Karbowy.

Piątek 06.09.2019

7:00 – Do SPJ w intencji czcicieli.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

17:00 – Spowiedź dla dorosłych.

18:00 –I– Za ++ Augustyna, Helenę Galbierz, Witolda Pawełko, Agnieszkę, Franciszka Maroszek, Augustyna, Marię Galbierz i ++ z pokrewieństwa.

–II– Za + Andrzeja Dziedzic – intencja od kolegów z pracy.

 

Sobota 07.09.2019

6:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

7:00 – Do MB w intencji czcicieli i członków Żywego Różańca.

15:00 –Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w intencji Grzegorza Lubańskiego z okazji 50 rocznicy urodzin i o Boże bł. dla całej rodziny.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Do MBKW i św. Jana Pawła z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Teresy i Stanisława Grzywa i dzieci z rodzinami.

–II– O Bożą opiekę i dary Ducha Św. dla żyjących z najbliższego grona krewnych.

–III– Do MBKW i św. Urbana w intencji Magdaleny i Łukasza Czernik z okazji 5 rocznicy ślubu oraz o Boże bł. i dary Ducha Św. dla córki Amelii i syna Karola, który przyjmie chrzest św.

 

Niedziela 08.09.2019 XXIII Niedziela Zwykła

7:00 – Za ++ Agnieszkę, Józefa Lazar, Emila, Ludwika, Walentego, Antoninę Lazar, Małgorzatę, Alfreda Figiel, Franciszkę, Franciszka Chowaniec, Ernesta, Jana, Chowaniec, Martę, Jana Wojciech, Emilię Borys.

9:00 – Za + ojca Augustyna Mandla – intencja od dzieci.

10:45 – Intencja wolna.

14:00 – Msza dziękczynna za plony – Dożynki Gminne.

 

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

W sobotę dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa.

W przyszłą niedzielę o 14:00 msza dziękczynna za plony – Dożynki Gminne. Po mszy św. Przemarsz orszaku z kościoła na boisko we Frydku. Zachęcam do udekorowania naszych miejscowości. Szczególnie trasy przemarszu orszaku.

Powiat Pszczyński organizuje cykl prelekcji na temat „Dobra starość, długie życie”. Więcej szczegółów na plakatach.

Życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia.