Category Archives: Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 15.09.2019 XXIV Niedziela Zwykła

7:00 – Za ++ rodziców Franciszka i Stefanię Trusiński, Marię Grabowską i Magdalenę Płonka.      

9:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

10:45 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Łucji i Jana Stolecki z okazji 50 rocznicy Ślubu i o Boże bł. dla całej rodziny.  

13:00 –I– Do SPJ i MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. dla Bernadetty Wojciech z okazji 50 urodzin i o Boże bł. dla męża Marka i dary Ducha Św. dla syna Marcina.     

         –II– Do Opatrzności Bożej MB Piekarskiej za nowożeńców – Paulinę i Jakuba Synowiec, ich rodziców, rodzeństwo, rodziców chrzestnych i wszystkich gości weselnych.

 

Poniedziałek 16.09.2019 Wsp. św. męcz. Korneliusza pap. I Cypriana.

18:00 –I– Za + Józefa Watoła – intencja od rodziny Drożdżów.  

         –II– Za ++ Jadwigę i Augustyna Pawełko, Ludwika Pawełko, Pawła Ryszka i ++ dziadków z obu stron.

 

Wtorek 17.09.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Środa 18.09.2019 Święto św. Stanisława Kostki.

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Czwartek 19.09.2019

18:00 –I– Za ++ rodziców Helenę, Kazimierza Nowacki, Pawła Drobiczek, ++ dziadków, Zofię, Ludwika Wojtala, Jadwigę, Stanisława Nowacki oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.  

         –II– Za + Józefa Watoła – intencja od kolegi z pracy KWK „Czeczot” Jerzego Plata z rodziną.  

 

Piątek 20.09.2019 Wsp. św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb. Pawła Chong Hasang i Tow.  

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za ++ rodziców Wilhelma, Julię Kempka, syna Alojzego, synową Teresę, Jadwigę Ulczok, Marię i Jerzego Szafron.

         –II– Za + Jana Sosna – intencja od rodziny Anny z Góry.

 

Sobota 21.09.2019 Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty   

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za + męża Piotra Witański, ++ rodziców Feliksa Pająk oraz Stefanię i Eryka Witański.

         –II– Za ++ rodziców Marię, Józefa i brata Ludwika Wojciech oraz ++ z pokrewieństwa: Wojciech, Lukasek, Morkisz.

–III– Za +Leona Kaszyca – intencja od kuzynów żony: Marii, Ludwika, Krystyny, Józefa.

 

Niedziela 22.09.2019 XXV Niedziela Zwykła

7:00 – Za + Marię Grabowską, Magdalenę Płonka, Walentego Grabowski, 2 żony, 2 synów, Annę Grabowską, Emilię, Józefa, Pawła Maroszek, Franciszka i Jadwigę Janosz, Franciszka i Stefanię Trusiński, Ludwika Kabut i Józefa Libera.     

9:00 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w intencji Lidii i Bronisława Lukasek, syna Rafała z rodziną i za ++ rodziców oraz syna Łukasza.   

10:45 – Intencja wolna.

 

Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ.

Życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 08.09.2019 XXIII Niedziela Zwykła

7:00 – Za ++ Agnieszkę, Józefa Lazar, Emila, Ludwika, Walentego, Antoninę Lazar, Małgorzatę, Alfreda Figiel, Franciszkę, Franciszka Chowaniec, Ernesta, Jana, Chowaniec, Martę, Jana Wojciech, Emilię Borys.   

9:00 – Za + ojca Augustyna Mandla – intencja od dzieci.

10:45 – Za+ Sylwestra Watoła w kolejną rocznicę śmierci i + żonę Marię.  

14:00 – Msza dziękczynna za plony – Dożynki Gminne.

 

Poniedziałek 09.09.2019

18:00 –I– Za + Mariusza Maśka w kolejną rocznicę śmierci, ++ dziadków i + brata Leszka Maśka.

         –II– Za ++ Andrzeja Dziedzic, rodziców i rodzeństwo – intencja od Narolski i Hernaś. 

         –III– Za + Józefa Watołę – Intencja od Anny i Michała Szemlińskich.

 

Wtorek 10.09.2019

7:00 – Za ++ męża Teodora Kamiński, syna Bogusława, ++ rodziców, Jana Sosnę, 2 żony, ++ braci oraz za ++ Annę, Ludwika Klenczar i ++ z rodziny Kamiński, Sosna, Klenczar.    

 

Środa 11.09.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Czwartek 12.09.2019 Uroczystość NMP Piekarskiej

18:00 –I– Do MBKW za członków Żywego Różańca za ich rodziny oraz za ++ członków Żywego Różańca.

         –II– Za + Grzegorza Nowak w kolejną rocznicę śmierci i bliskich ++ z rodziny.

Piątek 13.09.2019 Wsp. św. Jana Chryzostoma bpa i dK.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie oraz dary Ducha Św. dla Jakuba Nocoń z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny i rówieśników.

19:00 – Nabożeństwo Fatimskie.

 

Sobota 14.09.2019 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.  

15:00 – Ślub – Piskorek Wojciech – Żyła Agnieszka.  

16:00 – O dary Ducha Św. dla Julii Kempka z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla rodziny i rówieśników.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za ++ dziadków, Eugeniusza Kuszek – intencja od wnuka Przemka.

         –II– Za + męża Franciszka Wygrabek w 3 rocznicę śmierci i za + mamę Waleskę Wojciech w 27 rocznicę śmierci.    

–III– Msza dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże bł., łaski i dary Ducha Św. dla Zofii i Jana, który przyjmie chrzest św. oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla ich rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

 

Niedziela 15.09.2019 XXIV Niedziela Zwykła

7:00 – Intencja wolna.    

9:00 – Intencja wolna.    

10:45 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Łucji i Jana Stolecki z okazji 50 rocznicy Ślubu i o Boże bł. dla całej rodziny.  

13:00 –I– Do SPJ i MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. dla Bernadetty Wojciech z okazji 50 urodzin i o Boże bł. dla męża Marka i dary Ducha Św. dla syna Marcina.     

         –II– Do Opatrzności Bożej MB Piekarskiej za nowożeńców – Paulinę i Jakuba Synowiec, ich rodziców, rodzeństwo, rodziców chrzestnych i wszystkich gości weselnych.

 

Dziś o 14:00 msza dziękczynna za plony – Dożynki Gminne. Po mszy św. Przemarsz orszaku z kościoła na boisko we Frydku.

We wtorek 10.09 wyjazd na pielgrzymkę do Ziemi Św.. Autokar będzie podstawiony o godz. 4:30. O godz. 5:00 nastąpi wyjazd.  

W piątek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie a w nim: Różaniec, Procesja, Apel Jasnogórski i Msza św. Przed Nabożeństwem można składać dziękczynienia i prośby do MB Fatimskiej.

W sobotę przypada Święto Podwyższenia Krzyża Św. Zachęcamy do przyozdobienia krzyży przydrożnych.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ.

W parafii św. Marcina w Ćwiklicach w najbliższą środę 11 września w domu katechetycznym rozpocznie się 15 edycja ewangelizacyjnego kursu ALPHA. Kurs ten to sposób na miłe i owocne spędzenie 11 wieczorów przy posiłku i na rozmowie na tematy podstawowe dotyczące sensu życia, wiary w Boga itp. Zgłoszenia pod numerem telefonu 600 916 965.

Życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 01.09.2019 XXII Niedziela Zwykła

7:00 – Do MBCz i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalsze dla rodzin: Stępień, Nycz, Jędrkiewicz oraz za + Łukasza Lukasek.

9:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla 3 rodzin Krasoń, Komraus i Faruga.

10:45 –I– Do MBKW o zdrowie i Boże bł. w intencji Pawła Gwóźdź z okazji 85 rocznicy urodzin oraz za + żonę Helenę.

–II– Do MBKW i św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla 3 rodzin Kapica.

 

Poniedziałek 02.09.2019

8:00 – Msza na rozpoczęcie roku szkolnego SP we Frydku.

18:00 –I– Za ++ teściów: Zofię i Józefa Pudełko, szwagierki: Marię Hanusek, Blandynę Pudełko, szwagrów: Józefa, Franciszka, Henryka, Bernarda, Teodora Pudełko, Konrada Przybyłę i Ludwika Hanusek.

–II– Za ++ Jana Makosz, Józefa, Małgorzatę Sosna, Łukasza Lukasek oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.

 

Wtorek 03.09.2019 Wsp. św. Grzegorza Wielkiego

7:00 – Za + Andrzeja Dziedzic w 30 dzień po śmierci.

 

Środa 04.09.2019

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

16:00 – Spowiedź dla dzieci i młodzieży.

 

Czwartek 05.09.2019

16:30 – Msza szkolna o powołania kapłańskie i zakonne.

18:00 –I– Do MBKW i św. Antoniego za rodziny: Kaszyca, Lukasek.

–II– Za + córkę Mirosławę Lasek we wspomnienie urodzin, ++ rodziców: Franciszka, Walerię Siuta, siostry Marię, szwagra Wiesława, Marię Lasek, ++ dziadków, sąsiadów oraz ++ z rodzin: Siuta, Karbowy.

Piątek 06.09.2019

7:00 – Do SPJ w intencji czcicieli.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

17:00 – Spowiedź dla dorosłych.

18:00 –I– Za ++ Augustyna, Helenę Galbierz, Witolda Pawełko, Agnieszkę, Franciszka Maroszek, Augustyna, Marię Galbierz i ++ z pokrewieństwa.

–II– Za + Andrzeja Dziedzic – intencja od kolegów z pracy.

 

Sobota 07.09.2019

6:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

7:00 – Do MB w intencji czcicieli i członków Żywego Różańca.

15:00 –Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w intencji Grzegorza Lubańskiego z okazji 50 rocznicy urodzin i o Boże bł. dla całej rodziny.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Do MBKW i św. Jana Pawła z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Teresy i Stanisława Grzywa i dzieci z rodzinami.

–II– O Bożą opiekę i dary Ducha Św. dla żyjących z najbliższego grona krewnych.

–III– Do MBKW i św. Urbana w intencji Magdaleny i Łukasza Czernik z okazji 5 rocznicy ślubu oraz o Boże bł. i dary Ducha Św. dla córki Amelii i syna Karola, który przyjmie chrzest św.

 

Niedziela 08.09.2019 XXIII Niedziela Zwykła

7:00 – Za ++ Agnieszkę, Józefa Lazar, Emila, Ludwika, Walentego, Antoninę Lazar, Małgorzatę, Alfreda Figiel, Franciszkę, Franciszka Chowaniec, Ernesta, Jana, Chowaniec, Martę, Jana Wojciech, Emilię Borys.

9:00 – Za + ojca Augustyna Mandla – intencja od dzieci.

10:45 – Intencja wolna.

14:00 – Msza dziękczynna za plony – Dożynki Gminne.

 

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

W sobotę dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa.

W przyszłą niedzielę o 14:00 msza dziękczynna za plony – Dożynki Gminne. Po mszy św. Przemarsz orszaku z kościoła na boisko we Frydku. Zachęcam do udekorowania naszych miejscowości. Szczególnie trasy przemarszu orszaku.

Powiat Pszczyński organizuje cykl prelekcji na temat „Dobra starość, długie życie”. Więcej szczegółów na plakatach.

Życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 25.08.2019 Odpust Parafialny

7:00 (kościół) – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Ewy Niedźwiedź oraz dzieci z rodzinami i za + męża Zygmunta.

7:00 (kaplica) – Za ++ z rodziny, + męża Gerharda Kubulus, ++ 3 braci Karbowy, siostrę Martę Faruga, rodziców Annę i Józefa Karbowy.

9:00 – Za ++ męża Józefa Czuwaj w 2 rocznicę śmierci, jego rodziców: Jadwigę, i Alojzego Czuwaj, teścia Teofila Sajdok, ++ dziadków z rodzin: Lubański, Czuwaj, Sajdok, Wiera, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 – Suma odpustowa – w intencji parafian.

15:00 – Nieszpory odpustowe.  

 

Poniedziałek 26.08.2019 Uroczystość NMP Częstochowskiej

18:00 –I– Za ++ parafian.

         –II– Do MBKW o zdrowie i Boże bł. dla Jadwigi Kuszek z rodziną oraz dla Jarosława Kuszek z rodziną oraz o dary Ducha Św. dla wnuków.   

–III– Za + Alicję Majnusz o łaskę nieba – intencja od koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Wtorek 27.08.2019 Wsp. św. Moniki

7:00 – Za + Antoninę Melnyk w 26 rocznicę śmierci – intencja od córki Jolanty z mężem i całej rodziny.  

 

Środa 28.08.2019 Wsp. św. Augustyna

7:00 – Za ++ Jana, Marię Domżoł i ++ rodziców.

 

Czwartek 29.08.2019 Wsp. męczeństwa Św. Jana Chrzciciela

18:00 –I– Za ++ Pawła Nycz, Jadwigę, Augustyna Pawełko, Ludwika Pawełko i ++ z rodzin: Nycz, Pękala, Pawełko, Klekot.

         –II– Za ++ Andrzeja Dziedzic, Jadwigę i Walentego Dziedzic oraz Marię Hoder – intencja od sąsiadów.

         –III– Za ++ Marię,  Franciszka Boryczka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

Piątek 30.08.2019

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za ++ Walentego Piłatyk w kolejną rocznicę śmierci, żonę Monikę, ++ rodziców i teściów, zięcia Piotra Niesyto, Lidię Kozyra oraz ++ z rodzin Piłatyk, Durok.

–II– Za ++ Marię, Łucję, Franciszka Gwóźdź oraz ++ z rodzin: Gwóźdź, Watoła, Ulczak.

 

Sobota 31.08.2019

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w intencji Reginy i Rufina Siuta oraz dzieci z rodzinami i o dary Ducha Św. dla wnuków i prawnuków.

         –II– Za ++ Gertrudę,  Franciszka Nowok, Reginę, Ludwika Siuta, za ++ rodzeństwo i ++ z rodzin: Siuta, Nowok, Gardiasz.   

–III– Chrzty i roczki.  

 

Niedziela 01.09.2019 XXII Niedziela Zwykła

7:00 – Do MBCz i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalsze dla rodzin: Stępień, Nycz, Jędrkiewicz oraz za + Łukasza Lukasek.  

9:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla 3 rodzin Krasoń, Komraus i Faruga.

10:45 –I– Do MBKW o zdrowie i Boże bł. w intencji Pawła Gwóźdź z okazji 85 rocznicy urodzin oraz za + żonę Helenę.

         –II– Do MBKW i św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla 3 rodzin Kapica.

 

Serdecznie witam w naszej parafii ks. Ambrożego Kucz, który odprawi sumę odpustową i wygłosi homilię. Witam również wszystkich naszych parafian i przybyłych gości.   

W poniedziałek zostanie odprawiona msza św. w intencji ++ parafian. Po mszy udamy się z procesją na cmentarz i tam pomodlimy się za ++.

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji.

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku informuje, że zebranie organizacyjne z rodzicami odbędzie się:

– w przedszkolu we Frydku 27.08.2019 (wtorek) godz. 16:00

– w przedszkolu w Gilowicach 28.08.2019 (środa) godz. 16:00

 1.09.2019 o godz. 6:00 organizowany jest wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolskie Dożynki. Zapisy u p. Anny Madeja 510-117-692.

Władze województwa Śląskiego zapraszają na wielkie widowisko Multimedialne „Rapsodia Śląska”, 31 sierpnia o godzinie 21.00 na Stadionie Śląskim. Wydarzenie jest organizowane z okazji 100. Rocznicy Wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego. Na tę okazję laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek przygotowuje specjalną kompozycję a na scenie pojawią się tacy artyści jak Monika Brodka, Marcin Wyrostek, Miuosh (Miłosz), Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie obowiązują wejściówki. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!   

Życzę spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 18.08.2019 XX Niedziela Zwykła

7:00 – Do MBCz i SPJ z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o Boże bł. dla rodziny Ryszka i dzieci z rodzinami.

9:00 –Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla rodzin: Klekot, Oślizlok i Kocima oraz o dary Ducha św. dla wnuczek. 

10:45 – Intencja wolna.

 

Poniedziałek 19.08.2019

18:00 –I– Za + Janusza Musioł w I rocznicę śmierci.

         –II– Za + Jana Sosna w 30 dzień po śmierci.  

–III– Za + Alicję Majnusz – intencja od koleżanek z rocznika.

 

Wtorek 20.08.2019 Wsp. św. Bernarda

7:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji ks. Proboszcza, sióstr służebniczek oraz sióstr przebywających na misjach i za darczyńców.

 

Środa 21.08.2019 Wsp. św. Piusa X, pap.

18:00 – W intencji sierpniowych solenizantów.

 

Czwartek 22.08.2019 Uroczystość NMP Królowej Wszechświata

18:00 –I– Za ++ Martę Sajdok, Agnieszkę Sojka, męża Augustyna, ++ rodziców i rodzeństwo.

         –II– Za ++ Bronisławę Nycz we wspomnienie urodzin męża Dominika oraz za ++ z rodzin: Nycz, Szuściel, Galoch.

Piątek 23.08.2019

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za + Józefa Faruga, ++ rodziców brata, bratową, 2 szwagrów i ++ z pokrewieństwa.

–II– Za + Alicję Majnusz w 30 dzień po śmierci i za + męża Tadeusza.

 

Sobota 24.08.2019 Święto św. Bartłomieja, Apostoła    

8:00 – Odwiedziny chorych.

12:00 – Ślub – Goc Mirosław – Kulig Gabriela.

16:00 – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Patryka Nowotko i o Boże bł. dla całej rodziny.  

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i Różaniec w intencji Parafian.

18:00 –I– Za + Ludwika Urbańczyk we wspomnienie urodzin.   

         –II– Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Ewy i Marcelego Chrobok w 40 rocznicę ślubu oraz za syna i córkę z rodziną.  

–III– Za + Małgorzatę Sosna w 30 dzień po śmierci i + męża Józefa.

 

Niedziela 25.08.2019 Odpust Parafialny

7:00 (kościół) – Do MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Ewy Niedźwiedź oraz dzieci z rodzinami i za + męża Zygmunta.

7:00 (kaplica) – Za ++ z rodziny, + męża Gerharda Kubulus, ++ 3 braci Karbowy, siostrę Martę Faruga, rodziców Annę i Józefa Karbowy.

9:00 – Za ++ męża Józefa Czuwaj w 2 rocznicę śmierci, jego rodziców: Jadwigę, i Alojzego Czuwaj, teścia Teofila Sajdok, ++ dziadków z rodzin: Lubański, Czuwaj, Sajdok, Wiera, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 – Suma odpustowa – w intencji parafian.

15:00 – Nieszpory odpustowe.  

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na remont Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Dziś odbywa się Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej, łączymy się w modlitwie z pielgrzymującymi.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Odpust Parafialny. Sumę odpustową odprawi i kazania wygłosi ks. Ambroży Kucz.

21.09.2019r. organizowana jest pielgrzymka do: Kraków Tyniec-Czerna. Koszt 50zł.  Zapisy u p. Anny Madeja 510-117-692.

Życzę spokojnej niedzieli i dobrego tygodnia.