Category Archives: Ewangelia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 02.11.2014 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. iphone 7 phone cases applr 7:00 – Za ++ Jerzego Opitek jego rodziców oraz ++ z rodziny Grzesica i Krawczyk. 9:00 – Za ++ rodziców Teofila i Ludwinę Sosna, syna Alojzego, Jana i Weronikę Moroń, 3 synów, synową i zięcia. 10:45 – Za ++ zalecanych. 15:00 – Różaniec za ++ zalecanych. Poniedziałek 03.11.2014 17:30 – Różaniec za ++ zalecanych. 18:00 –I– Za ++ członków Żywego Różańca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. –II– Za ++ Stanisława Wojciech, 2 synów Stanisława i Henryka oraz wnuczkę Sylwię. –III– Za ++ rodziców Krystynę Adamczyk, Krzysztofa Hachułę i dziadków z obu stron. Wtorek 04.11.2014 Wsp. iphone 8 plus case tokyo edge św. Karola Boromeusza bpa 7:00 – Za + Martę Lubecką, 2 zięciów, siostrę Franciszkę i brata Franciszka. 7:30 – Różaniec za ++ zalecanych. 16:00 – Spowiedź dla dzieci. Środa 05.11.2014 7:00 – Za + Ludwika Maroszek i dusze w czyśćcu cierpiące. 7:30 – Różaniec za ++ zalecanych. Czwartek 06.11.2014 16:30 – Msza szkolna o powołania kapłańskie i zakonne. 17:30 – Różaniec za ++ zalecanych. 18:00 –I– Za ++ Agnieszkę Wojtala, męża Marcina, 2 synów Józefa i Leopolda, zięcia Józefa Drozd oraz ++ z rodzin Wojtala, Beer. –II– Za + Halinę Witoś w 4 rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa. Piątek 07.11.2014 7:00 – Do SPJ w intencji czcicieli. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. 17:30 – Różaniec za ++ zalecanych. 18:00 –I– Za ++ Jana Kapica, 3 żony, 5 synów i 3 córki. –II– Za ++ Rozalię Durok w 20 rocznicę śmierci, męża Tomasza i ++ z pokrewieństwa Durok, Kapica oraz za ++ Józefa Janosz i Maksymiliana Szafron. Sobota 08.11.2014 7:00 – Do MB w intencji czcicieli i członków Żywego Różańca. 8:00 – Odwiedziny chorych. 17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 17:30 – Różaniec za ++ zalecanych. 18:00 –I– Za + męża Ryszarda Wojtala, ++ rodziców Anielę, Józefa Wojtala i ++ z rodzin: Świder, Wojtala, Siuta, Nowacki. –II– Za + Józefa Morkisz w 30 dzień po śmierci. Niedziela 09.11.2014 Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 7:00 – Do MBCz o dalsze łaski i zdrowie w intencji ks. selfie lighting phone case iphone 6 proboszcza z okazji imienin. 9:00 – Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę Chowaniec, braci Jana, Ernesta i Floriana, Jerzego Chowaniec, Martę, Jana Wojciech oraz ++ z rodzin: Chowaniec, Krasoń. 10:45 – Intencja wolna. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na kościół Katedralny w Sosnowcu, który uległ zniszczeniu w pożarze. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zachęcamy wiernych do uzyskania odpustu kar czyśćcowych. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać pod zwykłymi warunkami. W tym tygodniu przypada: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. iphone 8 plus case goat Zachęcamy wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W piątek 7.11 po mszy św. nfl iphone 7 case spotkanie z kandydatami do bierzmowania. Można składać ofiary na misje święte u Pani Ulczok i Pana Kościelnego. 16 Listopada 2014r.Ewangelia na Niedzielę 2 marca 2014r.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.” [Mt 6, 24-34]Ewangelia na niedzielę misyjną – 21. października 2012

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?». Rzekli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». [Mk 10,35-45]Ewangelia na Niedzielę – 7. października 2012

Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. [Mk 10,2-16]Niedziela 17. lipca 2011

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”. [Mt 13,24-30]