Św. Jan Chrzciciel

Jan Chrzciciel jest uważany za proroka trzech religii: Chrześcijaństwa, Islamu i Mandaeanism-u. Jest zwiastunem Pana Jezusa Chrystusa. Ponadto Jan Chrzciciel uważany jest za ostatniego z proroków Starego Testamentu i za pierwszego świętego Nowego Testamentu, gdzie jego historia jest opowiedziana. Wszystkie cztery Ewangelie mówią, że Jan przyszedł jako prorok, aby przygotować drogę Chrystusowi jako Mesjaszowi. Był synem Zachariasza, kapłana w świątyni w Jerozolimie i Elżbiety, Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel byli spokrewnieni. Ich matki: Najświętsza Maria i Elżbieta, były kuzynkami.

Jan Chrzciciel urodził się 6 miesięcy wcześniej niż Pan Jezus. Anioł przyniósł Zachariaszowi wiadomość, że Elżbieta urodzi mu dziecko wypełnione Duchem Świętym już w łonie jego matki. Zachariasz wątpił i dlatego został niemy do momentu narodzin syna. Trzydzieści lat później, w piętnastym roku Tyberiusza Cezara (26 r. n.e), Jan rozpoczął posługę chrzczenia, przywdziewając skórzany pas i tunikę z włosia wielbłąda, żywiąc się chlebem świętojańskim, dzikim miodem i głosząc kazania o potrzebie skruchy dla mieszkańców Jerozolimy. Nawrócił wielu i przygotował ludzi na nadejście Jezusa Chrystusa. Ludzie garnęli się do Jana z każdego zakątka, a szczególnie z Judei i Jerozolimy, aby słuchać kazań oraz aby się ochrzcić. Wiedzieli, że czas nadejścia Mesjasza jest bliski, jak to było zapowiedziane w proroctwach. Gdy pytali Jana Chrzciciela „Co my powinniśmy robić?”, on odpowiadał: „Ten, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność niech tak samo czyni…”. Jan Chrzciciel jest inną osobą niż Apostoł Jan, od którego pochodzi Ewangelia zwana Ewangelią Świętego Jana… Mówiąc o Panu Jezusie, Jan Chrzciciel powiedział: „Ja chrzciłem was wodą, ale On będzie was chrzcił Duchem Świętym”. Jan Chrzciciel publicznie upominał Króla Heroda, więc Herod uwięził go. Herodiada (żona Heroda) żywiła urazę do Jana i bardzo pragnęła go zabić.

Rzeka Jordan, miejsce Chrztu Pana Jezusa przez Jana Chrzciciela

Minął prawie rok od momentu uwięzienia Zwiastuna, kiedy Herod obchodząc swoje urodziny, wydał bankiet dla swoich dworzan, urzędników i tysięcy ważnych mężczyzn z Galilei. Salome, córka Herodiady i pasierbica Heroda, także przyszła na bankiet. Tańczyła dla Heroda, co tak zachwyciło Heroda, że przyrzekł Salome ofiarować wszystko o co poprosi.Herodiada kazała jej poprosić o głowę Jana Chrzciciela na talerzu. Więc ona wróciła na przyjęcie i zażądała jego głowy. Ta barbarzyńska prośba wstrząsnęła samym tyranem, ale aby nie stracić ludzkiego szacunku, wyraził zgodę i wysłał żołnierza aby ściął głowę Świętemu w więzieniu. Żołnierz wypełnił rozkaz króla, przyniósł głowę Jana Chrzciciela na talerzu i dał ją Salome, a Salome dała ją matce Herodiadzie. Potem uczniowie Jana Chrzciciela pochowali jego ciało i poszli opowiedzieć o wszystkim Panu Jezusowi. W ten sposób zmarł wielki Zwiastun naszego Zbawiciela, to było mniej więcej dwa lata po podjęciu przez niego publicznej posługi i rok przed śmiercią Tego, którego on zapowiedział.  Data śmierci Jana Chrzciciela – 29 sierpnia, wyznaczona w kalendarzu liturgicznym może z trudem być uznana za prawdziwą, z powodu braku wiarygodnych dokumentów. Miejsce jego pochówku zostało określone przez starą tradycję jako Sebaste (Samaria). Jego relikwie znajdują się w kościele pod wezwaniem Świętego Sylwestra w Rzymie, we Włoszech oraz w Amiens we Francji.