„… nie ma prawdy bez miłości i nie ma miłości bez prawdy…”

Św. Edyta Stein – żydówka, wrocławianka, ateistka, filozof, pedagog,konwertytka, karmelitanka, święta, patronka Europy. Urodziła się 12 października 1891 r. w żydowskiej niemieckiej rodzinie, jako najmłodsze dziecko Zygfryda i Augusty Stein. Studiowała na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z filozofii obroniła na Uniwersytecie w Getyndze, gdzie studiowała u znanego fenomenologa Edmunda Husserla. Zdecydowała się przyjąć chrzest w Kościele katolickim. Sakramentu udzielono 1 stycznia 1922 r. W kościele w Bergzabern. W kwietniu 1934 r. złożyła śluby zakonne w Karmelu w Kolonii, przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. W 1938 r., kiedy w Niemczech nasiliły się antysemickie działania, Edyta wyjechała do Echt w Holandii. Jednak wkrótce i tam prześladowania Żydów przybrały na sile i 2 sierpnia 1942 r. Gestapo aresztowało Edytę Stein. Została wywieziona do Auschwitz, gdzie 9 sierpnia 1942 r. zginęła wraz z siostrą Różą Stein w komorze gazowej. Jan Paweł II beatyfikował Edytę Stein 1 maja 1987 r., a 11 października 1998 r. odbyła się jej kanonizacja. Rok później papież ogłosił ją patronką Europy.

źródło www.wroclaw.pl