Św. Izydor z Sewilli, biskup, Doktor Kościoła

Św. Izydor urodził się w szlachetnej rodzinie hiszpańsko-rzymskiej, z której pochodzili także św. Leander, Fulgencjusz i Florentina. Ich ojcem był Severian, Rzymianin z Kartageny, blisko powiązany z królami Wizygockimi. Choć Izydor ostatecznie stał się jednym z najwybitniejszych erudytów swych czasów, jako chłopiec nie cierpiał nauki – być może dlatego, że uczył go jego starszy brat, św. Leander, który jako nauczyciel był bardzo surowy! Izydor wspierał prawdopodobnie swego brata, Leandra, w zarządzaniu diecezją, a w 601 został jego następcą na arcybiskupiej stolicy Sewilii. Podczas swego długiego biskupstwa Izydor umacniał Kościół w Hiszpanii, zwołując synody, tworząc szkoły i domy zakonne oraz nawracając Wizygotów z arianizmu. Przewodniczył synodowi w Sewilii w 619 r. oraz w Toledo w 633, gdzie ze względu na jego wyjątkowe zasługi – jako najwybitniejszego nauczyciela wiary w Hiszpanii – udzielono mu pierwszeństwa przed arcybiskupem Toledo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…