Św. Barbaro módl się za nami

Św. Barbara uważana jest za patronkę ludzi pracujących

w zawodach niebezpiecznych,

a więc przede wszystkim górników ale również flisaków, cieśli,

kamieniarzy, marynarzy, hutników, strażaków, rybaków,

dzwonników.

Z okazji święta Waszej patronki składamy życzenia wszystkiego najlepszego.

Szczęść Wam Boże w trudnej pracy.