OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela 15.07.2018 XV Niedziela Zwykła

7:00 – Za wszystkich ++ sąsiadów z ulicy Korfantego i Starorzecznej.  

9:00 – Do MBKW i SPJ o zdrowie i Boże bł. dla rodziny Bolesława i Bernadetty Klekot i o Boże bł. dla córek z rodzinami.  

10:45 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Patrycji i Szymona Rozmus w I rocznicę Ślubu i o Boże bł. dla najbliższych.  

 

Poniedziałek 16.07.2018  Wsp. NMP z Góry Karmel

18:00 –I– Do MBKW o zgodę, zdrowie i pomnożenie wiary oraz o Boże bł. dla członków Żywego Różańca i ich rodzin. 

–II– Za ++ Stanisława Czuwaj  w 24 rocznicę śmierci, 2 braci, Franciszka Pastuszka, 2 żony, Jana i Franciszka Czuwaj, Antoniego Durok, oraz za + ojca Eugeniusza Gawrylewskiego i ++ z pokrewieństwa z obu stron.

–III– Za + Eugeniusza Kuszek w 30 dzień po śmierci.

 

Wtorek 17.07.2018

7:00 – Za ++ Jana i Marię, Domżoł i ++ rodziców.

 

Środa 18.07.2018 Święto Św. Benedykta opata, patrona Europy

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Czwartek 19.07.2018

18:00 –I– Za + Annę Kak – intencja od Czesławy Til z Grogowa.

         –II– Za ++ braci: Alojzego, Andrzeja Durok, rodziców: Ludwika, Cecylię Durok i ++ z rodzin: Sajdok, Durok.

 

Piątek 20.07.2018

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 –I– Za ++ rodziców: Genowefę i Ludwika Maroszek, teściów: Małgorzatę i Alojzego Niedźwiedź, syna Zygmunta, szwagra Bogdana Madeja i dusze w czyśćcu cierpiące.

–II– Za ++ rodziców: Antoninę i Herberta Świder w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.

–III– Za + Mariana Borys – intencja od przyjaciół: Staszka z Gabrysią i Sergiusza z Agnieszką.

 

Sobota 21.07.2018

14:00 – Do MBKW z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w rodzinie Doroty i Rafała Goc i o Boże bł. dla Nikodema w I rocznicę urodzin.

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej i różaniec w intencji parafian.

18:00 –I– Za + Alojzego Kucz w 4 rocznicę śmierci.   

 –II– Za + Annę Kucz w rocznicę ziemskich urodzin.

 –III– Za ++ rodziców, rodzeństwo i wszystkich ++ z rodzin Janosz, Kucz, Wojciech, Walachnia, Widera.

 

Niedziela 22.07.2018 XVI Niedziela Zwykła

7:00 – Za + Bolesława Domżoł w 4 rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.   

9:00 – Intencja wolna.   

10:45 – Za rodzinę Stefanii i Jana Kempka oraz dzieci z rodzinami.   

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na renowację Katowickiej Katedry.

Wyjazd na pielgrzymkę do Lichenia w poniedziałek 16.07.2018r. o godz. 5:00.

Życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia.