Opieki Bożej…

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne –
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie.
Jadę z innymi tramwajem –
biegnę z innymi ulicą –

nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą…

Ks. Jan Twardowski

Z okazji Jubileuszu Święceń Kapłańskich, księdzu proboszczowi składamy najszczersze życzenia: wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, ludzkiej dobroci, uśmiechu na każdy dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów życia.

Z okazji urodzin natomiast – zdrowia i anielskiej cierpliwości.

Jednocześnie dziękujemy za Twoją księże proboszczu obecność, otwartość, życzliwość, uśmiech i głoszone Słowo Boże.

Wdzięczni Parafianie