OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości (Laetare).

Kolekta dzisiejsza – na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona jest na wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego.

  • Zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej Episkopatu Polski i z zaleceniami naszego ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca do 29 marca zawieszone jest odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach za wyjątkiem codziennej Mszy św. Nie odbywają się również w tym czasie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych. W przypadku pogrzebu we Mszy świętej będzie mogła uczestniczyć tylko najbliższa rodzina.
  • Zwracam się z prośbą do wszystkich Parafian, abyśmy w obliczu epidemii  koronawirusa wszyscy podjęli wspólną modlitwę w naszych rodzinach o ustanie epidemii. Proszę też o pomoc w zaopatrzeniu naszym sąsiadom, osobom starszym, aby nie musieli wychodzić ze swych domów, jako grupa osób najbardziej zagrożonych.
  • Proszę, aby osoby, które nie zamawiały intencji danej mszy pozostawały    w domu nie biorąc udziału liturgii w kościele. Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii transmitowanej przez telewizję radio i internet.
  • Prosimy też, aby znak pokoju przekazywać sobie skinieniem głowy, a komunię św. przyjmować na rękę.
  • Zachęcam też do odmawiania Różańca św. w rodzinach o godz. 20.30 w tym samym czasie ja w kościele przed Najświętszym Sakramentem będę odmawiał Różaniec św. w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Przez Różaniec św., opiekę Maryi naszej Królowej Wszechświata i świętych możemy zwyciężyć. Błagajmy Boga o zatrzymanie panującej epidemii. By wziął w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i cały świat. Po modlitwie udzielam naszym rodzinom, całej Parafii błogosławieństwa Sakramentalnego.
  • Zarządzenia Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego możemy przeczytać na stronie internetowe i  w gablotce.
  • Kancelaria Parafialna przez najbliższy czas będzie nieczynna. W sprawach koniecznych ks. proboszcz będzie do dyspozycji po Mszy św.
  • W środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone.  Zachęcam do duchowej adopcji.
  • Kolportaż Gościa Niedzielnego i Małego Gościa został zawieszony. Bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
  • Objazd chorych odwołuję, tylko w zagorzeniu życia.

Wszystkim życzę wielu Bożych łask, szczególnie łaski zdrowia w rozpoczętym, nowym tygodniu.