Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca
br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach
i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz
i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne
oraz za zmarłych.
Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą
modlitwę.
„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na
świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym
momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie
szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość
rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który
z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”
Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi
duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.
Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały
dzwony.
Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,
Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
Warszawa, dnia 23 marca 2020 roku