Leon XII (28 IX 1823 – 10 II 1829)

Annibale della Genga urodził się 22 sierpnia 1760r. na zamku Genga koło Spoleto, w rodzinie hrabiowskiej. W 17 83r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był osobistym sekretarzem Piusa VI, który wysłał go jako swego ambasadora do Lucerny. Był kanonikiem bazyliki św. Piotra, a w 1793r. arcybiskupem tytularnym Tyru. W latach 1794 1805 był nuncjuszem w Kolonii i w Bawarii.

Uwięzienie papieża Piusa VII przez Napoleona spowodowało, że Annibale della Genga wycofał się z życia politycznego i osiedlił w opactwie Monticelli koło Piacenzy, prowadząc działalność duszpasterską.

Papież Pius VII mianował go w 1816r. kardynałem biskupem Senigallia i biskupem Spoleto, a następnie został wikariuszem generalnym Rzymu i prefektem kilku kongregacji.

Po śmierci Piusa VII na konklawe trwającym dwadzieścia sześć dni został wybrany na papieża i po koronacji przyjął imię Leon XII.

Za pontyfikatu Leona XII przeprowadzono reformę sądownictwa celem lepszego zwalczania bandytyzmu. Przywrócono sądy biskupie do spraw kościelnych i świeckich. W 1827r. wydano Kodeks reformistyczny zarządu Państwa Kościelnego, który wprowadził klerykalizację władzy.

Za pontyfikatu Leona XII powstały tajne stowarzyszenia wolnomularskie i karbonarskie, przeciwko którym Leon XII wystąpił 13 marca 1825r. w encklice Quo graviora mala co ośmieliło sanfedystów do pogromów liberałów.

Papież rozpoczął reformę szkolnictwa. Restaurował Uniwersytet Gregoriański prowadzony przez jezuitów i drukarnię watykańską; uzupełnił zbiory Biblioteki Watykańskiej. Odbudował spaloną w 1823r. bazylikę św. Pawła, patronował wykopaliskom prowadzonym na Forum Romanum, Forum Trajana i w termach. Papież Leon XII budował szpitale i domy sierot, które odwiedzał często i bez zapowiedzi.

Papież Leon XII ogłosił rok 1825 rokiem jubileuszowym. Papież Leon XII wprowadził nakaz obowiązku spowiedzi wielkanocnej pod karą więzienia. Leon XII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

 


WYBRANE DOKUMENTY: KONSTYTUCJA APOSTOLSKA QUO GRAVIORA MALA


POWRÓT