Leon XIII (20 II 1878 – 20 VII 1903)

Gioacchino Pecci urodził się 2 marca 1810r. w Carpineto w wielodzietnej rodzinie szlacheckiej. W 1837r. przyjął święcenia kapłańskie. Grzegorz XVI nadał mu godność arcybiskupa i wysłał jako swego nuncjusza do Belgii. W 1853r. mianowano go kardynałem. Po śmierci Piusa IX konklawe odbyło się w Watykanie i wybrało Gioacchino Pecci na papieża który przyjął imię Leon XIII. Koronacja odbyła się w Kaplicy Sykstyńskiej i papież udzielił błogosławieństwa urbi et orbi z loggi bazyliki św. Piotra.

Leon XIII potępił masonerię, socjalizm, komunizm i nihilizm. Pisal o niesprawiedliwości społecznej. Wypowiedzi Leona XIII w encyklice Rerum novarum z 15 maja 1891r. na temat sprawiedliwości społecznej zyskał tytuł „papieża robotników”. Papież poświęcił jedenaście encyklik Najświętszej Maryi Pannie, dwie odkupicielskiej roli Chrystusa i Eucharystii. Papież Leon XIII w 1893r. ustanowił święto Świętej Rodziny. W roku jubileuszowym 1900 poświęcił całą ludzkość Najświętszemu Sercu Jezusa. W 1892r. Leon XIII mianował pierwszego delegata apostolskiego na Stany Zjednoczone. W 1888r. Adam Chmielowski (1845 – 1916) założył Zgromadzenie Albertynów w Krakowie. W 1894r. Maria T. Ledóchowska (1863 – 1922) założyła Sodalicję św. Piotra Klawera. W 1901r. powstał Instytut Córek św. Franciszka, w 1886r. Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego i Siostry Misyjne, w 1889r. założone zostały Dominikanki Różańcowe, Pasterki w 1894r. Józefitki w 1884r. Zmartwychwstanki powstały w 1891r. W 1894r. powstało Zgromadzenie Sercanek. Papież Leon XIII w encyklice Charitatis providebtiaeque z 19 marca 1894r. jako jedynym dokumencie papieskim w 123- letniej niewoli Polski pod zaborami, mówił o jednym narodzie polskim choć różniącym się mową i obrządkiem kościelnym. Papież nadał godności kardynalskie biskupom krakowskim: Albanowi Dunajewskiemu i Janowi Puzynie (1842 – 1911). Leon XIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. W 1924r. jego ciało przeniesiono do bazyliki św. Jana na Lateranie.

 


WYBRANE DOKUMENTY: Encyklika Humanum GenusEncyklika Rerum novarumEncyklika Octobri MenseEncyklika Caritatis


POWRÓT