Pius XI (6 II 1922 – 10 II 1939)

Po śmierci Benedykta XV zebrało się konklawe. Nowym papieżem wybrany został Ambrogio Damiano Achille Ratti, który przyjął imię Pius XI. Koronowany udzielił błogosławieństwa „Urbi et orbi” z loggi bazyliki św. Piotra. Papież nakazał w 1922 r. rozpoczynać konklawe po upływie 15 – 18 dni od śmierci papieża. Pius XI ustanowił 11 grudnia 1925 r. święto Chrystusa Króla. Rozwinął ideę pierwszych piątków miesiąca jako zadośćuczynienia Sercu Jezusa za grzechy ludzkości. W encyklice „Divini Redemptoris” z 19 marca 1937 r. potępił antyreligijny charakter komunizmu. Kiedy przez Europę przetoczyła się fala antysemickich nastrojów podżeganych przez tyranów głoszących wyższość rasy białej i wprowadzających nowe, antysemickie prawo, Pius XI powiedział „nie”. W trakcie swoich wypowiedzi zaczął krytykować gardzące prawami jednostki systemy autokratyczne i potępił faszyzm, nazizm oraz komunizm. W encyklice „Mit brennender Sorge” z 14 marca 1937 r. napiętnował ideologię hitleryzmu. Dzięki podpisaniu układu laterańskiego 11 lutego 1929 r. utworzono Państwo Watykańskie. Pius XI uznał Rzym za stolicę państwa włoskiego. W Watykanie Pius XI nakazał założyć sanitariaty i centralne ogrzewanie. Był pierwszym papieżem, który korzystał z radia do posługi duszpasterskiej. Do Castel Gandolfo przeniesiono obserwatorium astronomiczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Dzisiejszy Watykan swój wystrój zawdzięcza Piusowi XI.10 lutego 1925 papież Pius XI zawarł konkordat z Polską. W 1938r. papież Pius XI dokonał kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli (1591 – 1637). Pius XI zmarł w Watykanie i został pochowany w bazylice św. Piotra. Umarł tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wraz z upływem lat pojawiają się kolejne teorie, co do okoliczności śmierci głowy Stolicy Apostolskiej. Coraz częściej mówi się o tym, że Pius XI, który był zaciekłym wrogiem ideologii totalitarnych, stał się ofiarą faszystów. Stanowisko, przy którym trwał Pius XI było nie „na rękę” przywódcy ruchu faszystowskiego Benito Mussoliniemu.

 


WYBRANE DOKUMENTY: Encyklika Divini Redemptoris, Encyklika Mit brennender Sorge


POWRÓT