Matka Boża uśmiechnięta z Leśniowa

Sanktuaria Maryjne

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Leśniowskiej, Patronki Rodzin

lesniow_mbWedług bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wracający z Rusi w roku 1382 śląski książę Władysław Opolczyk, bezskutecznie poszukując wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek istniejącemu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem „Czarnej Madonny”. Gotycka statua, 70 cm wysoka, znajduje się dzisiaj w głównym ołtarzu Sanktuarium i jest przedmiotem bardzo żywego kultu.
W roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Koryciński, w dowód wdzięczności za liczne łaski, umieścił cudowną figurę w specjalnie dlań wybudowanym kościele. Na początku XVIII wieku nowy właściciel Leśniowa – Józef Męciński, przebudował kościół, a w 1706r. przekazał go Paulinom. Dnia 13 sierpnia 1967 roku odbyła się uroczysta koronacja figury Matki Bożej, której dokonał Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński oraz Kardynał Karol Wojtyła. Od początku obecności figury w Leśniowie rozwija się kult Matki Bożej, czczonej szczególnie jako Patronki Rodzin. Mają tu miejsce liczne łaski uzdrowień fizycznych i duchowych. Katalog łask, prowadzony przez Ojców Paulinów od 1706r., wymienia ich kilkaset. Sanktuarium stało się regionalnym ośrodkiem pielgrzymkowym oraz odwiedzanym przez pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę. Trasa ok.40 pielgrzymek pieszych na Jasną Górę przechodzi przez Leśniów, a obecne kroniki Sanktuarium odnotowują każdego roku ok.850 grup pielgrzymkowych.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin położone jest w malowniczym zakątku Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w odległości ok.35 kilometrów od Częstochowy, na przedmieściach miasteczka Żarki. Jego opiekunami, od ponad 300 lat są Paulini.

Paulini przybyli do Leśniowa w 1706 roku. Ich posługa trwała do roku 1864, kiedy to z rozkazu cara Aleksandra II nastąpiła kasata Zakonu. Powrócili dopiero w 1936 roku. Od 1937 roku klasztor w Leśniowie jest domem nowicjackim zakonu.

W latach 2006-2007 zrodziła się w sanktuarium praktyka błogosławieństw rodzinnych. Wówczas świątyni nadano dodatkowy tytuł: Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Charakterystyczną cechą tych błogosławieństw jest ich różnorodność. To prawie 40 różnych błogosławieństw, udzielanych w 80 dni w ciągu roku. Najbardziej popularne są błogosławieństwa: w I niedzielę miesiąca małżonków odnawiających przysięgę małżeńską, w II dzieci; w III rodzin, w IV kobiet brzemiennych, a w V niedzielę wszystkich obecnych w świątyni.

W 2007 r. za przyczyną Maryi z Leśniowa, doszło do spektakularnego cudu uzdrowienia chorego na sepsę chłopca. Jako dziękczynienie za ten dar, powstało pierwsze od kilkuset lat oratorium maryjne „Siedem Pieśni Marii”. Tekst napisał Zbigniew Książek, a muzykę skomponował Bartłomiej Gliniak. Na kanwie tego wydarzenia powstał film dokumentalny „Cud”, zrealizowany przez TVP Kraków oraz Sanktuarium w Leśniowie.

lesniow1

Ostatnio została podjęta w Leśniowie inicjatywa budowy Centrum Pomocy Rodzinie. Celem budowy, jest stworzenie warunków dla małżeństw i rodzin, które chciałyby korzystać z duchowej pomocy. Dostępna ona będzie w postaci: rekolekcji, warsztatów, terapii i innych sposobów wsparcia pojedynczych osób, małżeństw i całych rodzin. Zanim jednak zacznie on swoją działalność, założyliśmy Ruch Duchowych Budowniczych – grupę osób, która poprzez konkretne duchowe zaangażowanie, wspierać będzie tę inicjatywę. Zapraszamy każdego do włączenia się w tę wspólnotę. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej sanktuarium www.lesniow.pl.