Współcześni Papieże 1800 – 2014

Z okazji kanonizacji naszego Ojca Św. Jana Pawła II oraz Jego poprzednika – papieża pokoju – Jana XXIII, przedstawiam Państwu historię ostatnich stuleci Kościoła Powszechnego, widzianą poprzez pryzmat pontyfikatów papieży od roku 1800 do chwili obecnej. Życząc miłej lektury, zachęcam do otwierania oryginalnych pism papieskich (adhortacje, encykliki, listy). Szczególnie tam, w wierszach tekstu, ujrzymy za każdym razem papieża; pasterza, męża stanu, człowieka…


 

Pius VII
14 III 1800 – 20 VII 1823
Leon XII
28 IX 1823 – 10 II 1829
Pius VIII
31 III 1829 – 30 XI 1830
Grzegorz XVI
2 II 1830 – 1 VI 1846
Bł. Pius IX
16 VI 1846 – 7 II 1878
Leon XIII
20 II 1878 – 20 VII 1903
Św. Pius X
4 VIII 1903 – 20 VIII 1914
Benedykt XV
3 IX 1914 – 22 I 1922
Pius XI
6 II 1922 – 10 II 1939
Pius XII
2 III 1939 – 9 X 1958
Św. Jan XXIII
28 X 1958 – 3 VI 1963
Paweł VI
21 VI 1963 – 6 VIII 1978
Jan Paweł I
26 VIII 1978 – 28 IX 1978
Św. Jan Paweł II
16 X 1978 – 2 IV 2005
Benedykt XVI
19 IV 2005 – 28 II 2013
Franciszek
od 13 III 2013

 


Źródła:

www.opoka.pl

www.wiara.pl

www.ekai.pl

www.kns.gower.pl