Święty Jan Bosko – ojciec młodzieży

Święty Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Castelnuovo d’Asti. Jego matka nazywała się Małgorzata, a ojciec Franciszek. Jan miał dwóch braci – Antoniego (przyrodni brat z pierwszego małżeństwa ojca) i Józefa. Mieszkała z nimi także sparaliżowana matka Franciszka – ojca rodziny. Ze swego rodzinnego domu Jan Bosko wyniósł pobożność i chęć nauki. Jednak w tym przeszkadzał mu przyrodni brat. Często znęcał się nad nim i zakazywał mu czytania książek.

Dom rodzinny św. Jana Bosko w Castelnuovo d’Asti

Jan Bosko musiał zarabiać na swoją naukę. Chciał iść do seminarium, lecz nie miał pieniędzy na naukę tam. Udał się do franciszkanów. Jednak po wielu rozmowach, przede wszystkim tej z ks.Cafasso zdecydował o wstąpieniu do seminarium w Turynie. Po latach nauki został wyświęcony 5 czerwca 1841 roku na kapłana. Jego hasło, które wybrał z okazji święceń”: „Da mihi animas cætera tolle” („Daj mi dusze  resztę zabierz” ~ Rdz 14;21) stało się potem hasłem salezjan.

Przez całe swoje kapłaństwo zajmował się chłopcami. Często byli oni bezdomni, biedni, porzuceni. W Turynie roiło się od nich. Ks.Bosko zapewniał im edukację szkolną i zawodową, a także swoją opiekę. W pracy z młodzieżą kierował się tzw. systemem prewencyjnym, polegającym na zapobieganiu i akcentowaniu takich wartości jak: religia, miłość i rozum oraz asystencja przy młodzieży.

26 stycznia 1854 roku nieformalnie zaczęło działać Towarzystwo Salezjańskie. O swojej decyzji odnośnie nazwy poinformował 4 młodzieńców, którzy mieli potem być salezjanami. Powiedział im:

Madonna pragnie, byśmy założyli nowe Zgromadzenie. Długo myślałem, jaką nadać mu nazwę. Zdecydowałem, że będziemy nazywać się salezjanami .

W 1872 roku ks. Bosko założył Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. Do pierwszych salezjanek powiedział:

Jesteście biedne i mało was, ale w przyszłości będziecie mieć tyle uczennic, że trudno będzie je pomieścić.

Bazylika Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie

Ks. Bosko w swoim życiu zbudował kilka kościołów. Najważniejszym z nich jest Bazylika Maryi Wspomożycielki Wiernych na Valdocco w Turynie.

Ksiądz Bosko umarł o świcie 31 stycznia 1888 roku. Salezjanie czuwający przy jego łóżku usłyszeli od niego w ostatniej chwili:

Czyńmy wszystkim dobrze, nikomu nie wyrządzajmy krzywdy!… Powiedzcie moim chłopcom, że czekam na nich wszystkich w niebie!

W chwili śmierci ks.Bosko istniały 64 domy salezjańskie w sześciu krajach i pracowało 768 salezjanów. Ks.Jan Bosko został beatyfikowany w 1929 roku przez J.Ś. Piusa XI. Ten sam Ojciec Święty kanonizował go 1 kwietnia 1934 roku.

W 2015 roku do Polski przybyły relikwie św. Jana bosko. Obecność relikwii w Polsce była częścią peregrynacji relikwii świętego po całym świecie. Swoją światową pielgrzymkę relikwiarz rozpoczął 25 kwietnia 2009 r. na 150-lecie powstania Zgromadzenia Salezjańskiego. Zakończył natomiast w jubileuszowym 2015 roku, na Dwustulecie urodzin Księdza Bosko. W tym czasie urna dotarła do 130 krajów na 5 kontynentach, odwiedzając wszystkie te miejsca, gdzie obecny jest charyzmat salezjański. Jednym z takich miejsc jest Polska, gdzie Salezjanie prowadzą swoją działalność wychowawczą i duszpasterską od 1898 roku.

Relikwiarz św. Jana Bosko

Relikwiarz

Relikwie św. Jana Bosko, które przybyły do Polski to prawa dłoń świętego. Umieszczone są one w specjalnym relikwiarzu, który przypomina sarkofag. Znajduje się w nim naturalnej wielkości rzeźba przedstawiająca św. Jana Bosko. Jest ona wierną kopią rzeźby odlanej po jego śmierci i znajdującej się w bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie (Włochy). Cały relikwiarz waży ponad pół tony, ma dwa i pół metra długości, półtora – wysokości i metr szerokości.