Święty Jan Chrzciciel

Jan Chrzciciel jest uważany za proroka trzech religii: Chrześcijaństwa, Islamu i Mandaeanism-u. Jest zwiastunem Pana Jezusa Chrystusa. Ponadto Jan Chrzciciel uważany jest za ostatniego z proroków Starego Testamentu i za pierwszego świętego Nowego Testamentu, gdzie jego historia jest opowiedziana. Wszystkie cztery Ewangelie mówią, że Jan przyszedł jako prorok, aby przygotować drogę Chrystusowi jako Mesjaszowi. Był synem Zachariasza, kapłana w świątyni w Jerozolimie i Elżbiety, Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel byli spokrewnieni. Ich matki: Najświętsza Maria i Elżbieta, były kuzynkami.

Jan Chrzciciel urodził się 6 miesięcy wcześniej niż Pan Jezus. Anioł przyniósł Zachariaszowi wiadomość, że Elżbieta urodzi mu dziecko wypełnione Duchem Świętym już w łonie jego matki. Zachariasz wątpił i dlatego został niemy do momentu narodzin syna. Trzydzieści lat później, w piętnastym roku Tyberiusza Cezara (26 r. n.e), Jan rozpoczął posługę chrzczenia, przywdziewając skórzany pas i tunikę z włosia wielbłąda, żywiąc się chlebem świętojańskim, dzikim miodem i głosząc kazania o potrzebie skruchy dla mieszkańców Jerozolimy. Nawrócił wielu i przygotował ludzi na nadejście Jezusa Chrystusa. Ludzie garnęli się do Jana z każdego zakątka, a szczególnie z Judei i Jerozolimy, aby słuchać kazań oraz aby się ochrzcić. Wiedzieli, że czas nadejścia Mesjasza jest bliski, jak to było zapowiedziane w proroctwach. Gdy pytali Jana Chrzciciela „Co my powinniśmy robić?”, on odpowiadał: „Ten, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność niech tak samo czyni…”. Jan Chrzciciel jest inną osobą niż Apostoł Jan, od którego pochodzi Ewangelia zwana Ewangelią Świętego Jana… Mówiąc o Panu Jezusie, Jan Chrzciciel powiedział: „Ja chrzciłem was wodą, ale On będzie was chrzcił Duchem Świętym”. Jan Chrzciciel publicznie upominał Króla Heroda, więc Herod uwięził go. Herodiada (żona Heroda) żywiła urazę do Jana i bardzo pragnęła go zabić.

Minął prawie rok od momentu uwięzienia Zwiastuna, kiedy Herod obchodząc swoje urodziny, wydał bankiet dla swoich dworzan, urzędników i tysięcy ważnych mężczyzn z Galilei. Salome, córka Herodiady i pasierbica Heroda, także przyszła na bankiet. Tańczyła dla Heroda, co tak zachwyciło Heroda, że przyrzekł Salome ofiarować wszystko o co poprosi. Herodiada kazała jej poprosić o głowę Jana Chrzciciela na talerzu. Więc ona wróciła na przyjęcie i zażądała jego głowy. Ta barbarzyńska prośba wstrząsnęła samym tyranem, ale aby nie stracić ludzkiego szacunku, wyraził zgodę i wysłał żołnierza aby ściął głowę Świętemu w więzieniu. Żołnierz wypełnił rozkaz króla, przyniósł głowę Jana Chrzciciela na talerzu i dał ją Salome, a Salome dała ją matce Herodiadzie. Potem uczniowie Jana Chrzciciela pochowali jego ciało i poszli opowiedzieć o wszystkim Panu Jezusowi. W ten sposób zmarł wielki Zwiastun naszego Zbawiciela, to było mniej więcej dwa lata po podjęciu przez niego publicznej posługi i rok przed śmiercią Tego, którego on zapowiedział.  Data śmierci Jana Chrzciciela – 29 sierpnia, wyznaczona w kalendarzu liturgicznym może z trudem być uznana za prawdziwą, z powodu braku wiarygodnych dokumentów. Miejsce jego pochówku zostało określone przez starą tradycję jako Sebaste (Samaria). Jego relikwie znajdują się w kościele pod wezwaniem Świętego Sylwestra w Rzymie, we Włoszech oraz w Amiens we Francji.

LITANIA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami,
Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami,
Wysłanniku Boży,
Poprzedniku naszego Zbawiciela,
Wzgardzicielu świata,
Głosie wołający na pustyni,
Zwiastunie prawdy,
Wskazujący drogę do nieba,
Światło proroków,
Przykładzie męczenników,
Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony przez Anioła,
Któryś był poświęcony już w żywocie matki,
Któryś otrzymał swoje imię z nieba,
Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa,
Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty,
Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi
do Boga,
Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy,
Który dla prawdy krew swoją przelałeś,
O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem,

My, grzeszni – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,
Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył,
Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył,
Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył,
Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.