SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

W parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika. (ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH)

Można umówić się telefonicznie, aby skorzystać

z sakramentu pokuty i pojednania.

Nr telefonu:

  32/ 211-63-29 lub 663 740 324INTENCJE PARAFIALNE

Niedziela 29.03.2020 V Niedziela Wielkiego Postu 

9:00 – W intencji marcowych solenizantów.

10:45 – Do MBKW dziękują za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże bł. i zdrowie dla rodziny Małgorzaty i Stanisława Doktor oraz o Boże bł. dla dzieci z rodzinami.

16:00 –  Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Poniedziałek 30.03.2020

18:00 – Za ++ Bronisławę, Franciszka Krasoń, Dorotę Ulczok i Gertrudę Faruga, Alojzego Faruga.

 

Wtorek 31.03.2020

7:00 – W intencji powstrzymania epidemii Koronawirusa na całym świecie.  

 

Środa  01.04.2020

7:00 –  Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

 I Czwartek miesiąca 02.04.2020

18:00 –I–  Za + Floriana Beer w 1 r. śm., za ++ braci Józefa i Stanisława, ++ rodziców Jana i Bronisławę Beer.

–II– Za + Zbigniewa Jonkisz – 30 dzień po śm. – od żony oraz za + jego matkę Bronisławę Jonkisz.

 

I Piątek miesiąca 03.04.2020

7:00 – Do SPJ w intencji czcicieli.

18:00 –I– Za + Józefa Wojciech w 1 rocznicę śm.

–II– Za ++ Martę i Pawła Śpiewok, Ludwika i Zofię Wojciech, Teofila Nachlik, Stanisława Maroszek, Benedykta Nycz, Kazimierza Fribe, Czesława i Andrzeja Tomala, za ++ z rodzin: Śpiewok, Dulniok, Wojciech.

 

I Sobota miesiąca 04.04.2020

7:00 – Do MBKW w intencji czcicieli i członków Żywego Różańca.

18:00 –I– Za + Stanisława Gacki we wspomnienie urodzin.

–II– Do Bożej Op. przez wstaw. BMKW z podziękowaniem za odebrane łaski, prosząc dalsze Boże bł. i zdrowie dla rodziny Grażyny i Stanisława Zwolińskich, rodziny Łabuz oraz za ++ rodziców Krystynę i Władysława Zwolińskich, Annę i Józefa Janosz.

 

Niedziela 05.04.2020 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

9:00 – Za + tatę Stanisława Krasoń w 4 r. śm. i we wspomnienie urodzin, oraz za + mamę Halinę i + brata Krzysztofa.

10:45 – W intencji Parafian.

16:00 –  Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu.

Msze święte odprawiane są zgodnie z harmonogramem w intencjach wcześniej zamówionych –    bez udziału wiernych.

Zarządzenie Ks. Abp Wiktora Skoworca

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych.

Pełny tekst zarządzenia w gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii.

Poza celebracjami kościół pozostaje otwarty jako miejsce na indywidualną modlitwę.

W tygodniu od 9.00 do 17.30.

W niedziele od 12.00 do 15.30; od 16.30 do 18.00.

  • Zachęcam też do odmawiania Różańca św. w rodzinach o godz. 20.30 w tym samym czasie ja w kościele przed Najświętszym Sakramentem będę odmawiał Różaniec św. w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Przez Różaniec św., opiekę Maryi naszej Królowej Wszechświata i świętych możemy zwyciężyć. Błagajmy Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej o zatrzymanie panującej epidemii. Niech Pan weźmie w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i cały świat. Po modlitwie udzielam naszym rodzinom, całej Parafii błogosławieństwa Sakramentalnego.
  • Kancelaria Parafialna nieczynna. W razie jakiejkolwiek potrzeby prosimy odzwonić na probostwo: 32/211-63-29 lub: 663 740 324. Spotkania indywidualne po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny.
  • Kolportaż Gościa Niedzielnego i Małego Gościa został zawieszony. Bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
  • Objazd chorych odwołuję, tylko w zagrożeniu życia.

Wszystkim życzę wielu Bożych łask, szczególnie łaski zdrowia w rozpoczętym, nowym tygodniu.ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Zarządzenie do pobrania po kliknięciu w poniższy link.

Zarządzenie_2020.03.25

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Błogosławieństwo_stołu_rodzinnego_WielkanocO UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI
NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB.

JACKA KEMPY, WtlUŚ

(do wykorzystania duszpasterskiego)

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła
o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz
rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy
grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie
niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim
wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.
Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów
ciężkich
w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie
żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie)
wyspowiadania się.
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy
stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade
wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki
żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów
śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi
sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na
orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o
skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest
niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze
sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy
przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu”
(rozdz. 4).

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden
sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość:
do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej
sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi.
W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy
miną nieusuwalne przeszkody.
Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku
przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje
grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie
samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą.
Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub
duchowy).
Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada
przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację
wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia
poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym
przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można
zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w
gestii osoby jednającej się z Bogiem.