OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości (Laetare).

Kolekta dzisiejsza – na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona jest na wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego.

  • Zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej Episkopatu Polski i z zaleceniami naszego ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca do 29 marca zawieszone jest odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach za wyjątkiem codziennej Mszy św. Nie odbywają się również w tym czasie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych. W przypadku pogrzebu we Mszy świętej będzie mogła uczestniczyć tylko najbliższa rodzina.
  • Zwracam się z prośbą do wszystkich Parafian, abyśmy w obliczu epidemii  koronawirusa wszyscy podjęli wspólną modlitwę w naszych rodzinach o ustanie epidemii. Proszę też o pomoc w zaopatrzeniu naszym sąsiadom, osobom starszym, aby nie musieli wychodzić ze swych domów, jako grupa osób najbardziej zagrożonych.
  • Proszę, aby osoby, które nie zamawiały intencji danej mszy pozostawały    w domu nie biorąc udziału liturgii w kościele. Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii transmitowanej przez telewizję radio i internet.
  • Prosimy też, aby znak pokoju przekazywać sobie skinieniem głowy, a komunię św. przyjmować na rękę.
  • Zachęcam też do odmawiania Różańca św. w rodzinach o godz. 20.30 w tym samym czasie ja w kościele przed Najświętszym Sakramentem będę odmawiał Różaniec św. w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Przez Różaniec św., opiekę Maryi naszej Królowej Wszechświata i świętych możemy zwyciężyć. Błagajmy Boga o zatrzymanie panującej epidemii. By wziął w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i cały świat. Po modlitwie udzielam naszym rodzinom, całej Parafii błogosławieństwa Sakramentalnego.
  • Zarządzenia Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego możemy przeczytać na stronie internetowe i  w gablotce.
  • Kancelaria Parafialna przez najbliższy czas będzie nieczynna. W sprawach koniecznych ks. proboszcz będzie do dyspozycji po Mszy św.
  • W środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone.  Zachęcam do duchowej adopcji.
  • Kolportaż Gościa Niedzielnego i Małego Gościa został zawieszony. Bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
  • Objazd chorych odwołuję, tylko w zagorzeniu życia.

Wszystkim życzę wielu Bożych łask, szczególnie łaski zdrowia w rozpoczętym, nowym tygodniu.Gość Niedzielny zmiany w dystrybucjiDrodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”,

informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).

Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.

Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi – będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu – na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.

Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.

Redakcja „Gościa Niedzielnego”Św. Józef – Oblubieniec Najświętszej Marii Panny

Odnośnie życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla.  Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Józef postanowił dyskretnie się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o św. Józefie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci. 

Dowiedz się więcej…Uroczystości Maryjne…